Systemair-gruppen i Sverige har aflagt regnskab, der viser omsætning på 8,5 mia. svenske kroner og et overskud på 677 mio.

Overskuddet er vokset med 51 mio. sv.kroner siden sidste regnskabsår, medens omsætningen er faldet med 4,4%.

I gruppen indgår det danske Systemair A/S.

Regnskabet – fra 1/5-30/4 2021 – herfra viser følgende:

  1. Omsætning 294 mio.DKK. Det er 5% mindre end sidste år, men gennem de seneste 5 år har niveauet været omkring de 300 mio.DKK.
  2. Bruttofortjenesten blev på 59,7 mio. Det giver en bruttoavance på 20%, og er en forbedring på 3% siden sidste år.
  3. Primær resultat er væsentligt forbedret til et oversku på 19,3 mio. DKK. Det er over 9 mio.DKK bedre end sidste år, og tænk for 2 år siden var dette resultat negativt på 3,2 mio.DKK. Så pæn bundlinie-udvikling.
  4. Den pæne udvikling i bundlinien skyldes bl.a. at personaleudgifterne er reduceret med 12 mio. kr. til 85,4 mio.kr.

I regnskabet udtrykker ledelsen tilfredshed, og ejerne i Sverige kan glæde sig over et udbytte på 10 mio. danske kroner.