Sagen om indkøb til Rigshospitalet er en pinlig affære for Region Hovedstaden. Men også en pinlig affære med klagenævnets afgørelse,

Der var udbud på indkøb af inventar i juni 2019. Det var 3 udbud, og værdien af disse var på 9,1 millioner kroner. Tilbud skulle afleveres indenfor 2 uger efter udbud. To dage efter skulle vareprøver leveres.

Udbud var så specificeret, at udbud i følge Kinnarps A/S var “skræddersyet” til en leverandør og frist for vareprøver var for kort.

Den 1. juli 2019 besluttede Region Hovedstaden at indgå kontrakt med Holmris B8 A/S om alle tre udbud.
Den 9. juli 2019 indgav Kinnarps A/S klage til Klagenævnet for Udbud over Region Hovedstaden. Kinnarps A/S fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet skulle beslutte, at klagen skulle have
opsættende virkning.
Klagen blev ved klagenævnets afgørelse af 19. juli 2019 tillagt midlertidig opsættende virkning.

Klagenævnet ville træffe afgørelse herom den 5. september 2019.
To dage før den 3. september 2019 kl. 18.28 meddelte Region Hovedstaden i en e-mail,
at regionen den 14. august 2019 havde indgået kontrakter med Holmris B8
A/S med hensyn til alle tre leverancekontrakter omfattet af denne klagesag.
Regionen anførte endvidere, at spørgsmålet om opsættende virkning, herefter ikke længere var aktuelt.

Den 11.oktober 2019 kommer Klagenævnets afgørelse. 65 sider jura-sprog.

Udbud er i strid med lovgivningen, siger Klagernævnet.

Men de indgåede ordre for 9,1 mio kr. skal ikke annulleres. Årsagen hertil er Regionens forklaring om, at det vil betyde forsinkelser, som har negativ betydning for patienter.

Klagenævnet siger, at der foreligger “væsentlige hensyn til almenhedens interesser, som gør det nødvendigt, at de indgåede
kontrakter fortsat skal have virkning”.

Og så skal der udbetales erstatning for Regionens overtrædelse.

Region Hovedstaden skal betale 70.000 i sagsomkostninger til Kinnarps A/S. Dette dækker næppe advokatomkostningerne.

Og så siger Klagenævnets afgørelse:

“Region Hovedstaden skal til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen betale en økonomisk sanktion på 460.000 kr. ”

Det er svært på få linier at gengive 65 sider jura, men det er det offentlige som har de økonomiske muskler til at køre sager, men det også det offentlige som skal forrest med etik og have orden i sagerne.