Alle de, som er på billedet til denne artikel skal betale for sjusk med offentlige midler. Pinligt af Region Hovedstaden.

I sidste uge indgik C.F.Møller og Region Hovedstaden forlig i erstatningssag om endnu et pinligt offentlig udbud.

14 millioner skal Regionen betale i erstatning til C.F.Møller.

Det drejer sig om et udbud nyt hospital på Bispebjergs hospitalsområde. Efter forrunde blev tre grupper udvalgt til det videre forløb.

Et firma vandt, KHR. De to andre klagede.

Klagenævnet for udbuds afgørelse er saftig læsning. Den er på 146 sider. Det er tung læsning, men den krydres med medarbejdere fra Regionen, som går ind og spiller “små konger”, og et unfair spil.

For blot at illustrere lidt af problematikken kommer her klagenævnets afgørelse vedr. et af punkterne i klagen.

Klagenævnet skriver:

“Regionen har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, navnlig ved at have:

1. Forskelsbehandlet konkurrencedeltagerne under forhandlingsmøderne, herunder favoriseret KHR.

2. I forhandlingsforløbet at have inddraget usaglige hensyn, som ikke indgår i Konkurrenceprogrammet.

3. Videregivet fortrolige oplysninger til KHR under forhandlingsforløbet.

9. Ladet pointtildelingen være styret af en usaglig og uberettiget interesse i at antage KHRs tilbud og dermed af et bestemt resultat af udbuddet.

10.Usagligt påvirket bygherrerådgiveren Dress & Sommer under evalueringsprocessen.”.

Klagenævnet for udbud har annulleret Regionens beslutning om tildeling af opgaven til KHR.

Så nu skal de stakkels mennesker på billedet til at betale for yderligere udbud, advokatomkostninger mm.