Klagenævnet for udbud har afsagt kendelse i Krügers sag mod Tønder Spildevand.

Klagenævnet gav Krüger “sejren” i punktet om ret til at klage, men efterfølgende “nederlag” i punkterne om udbuddet.

Hele udbuddet har været pinligt amatøragtigt, og Tønder Spildevand A/S burde skifte navn til Tønder Spild af ressourcer A/S.

Tænk hvad der er brugt af tid på udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation af firmaer, firmaernes arbejde med udbud, tildeling af “vinder”, som så blev annulleret 7 dage efter mm.

Og en tildelingsmodel, som var amatøragtig.

Pinligt Tønder.

Sagen kort.

13.juli 2020 udbød Tønder Spildevand nyt renseanlæg i udbud.

19.august 2020 blev 4 firmaer prækvalificeret.

Alle gav tilbud og 30/10 2020 tildelte Tønder Spildevand opgaven til Chr. Johansen A/S.

Og så kom annulleringen af det hele 7 dage senere.

Krüger, som var underleverandør til Chr.Johansen, klagede over annulleringen. Krügers advokater kom i arbejde.

Tønder Spildevands advokater mente ikke, at Krüger som underleverandør var klageberettiget.

Det mente Klagenævnet for udbuds advokater dog, så 1-0 til Krüger.

Men så kom spørgsmålet om annulleringen og her fandt klagenævnet for udbud frem til at der var for meget usikkerhed i udbudsmaterialet omkring genanvendelse af produkter, at det hele burde gå om.

Og modellen med pris, der vægtede 65% var også sørgelig.

Af de 4 bydende fik Chr.Johansen max. point for deres 36,9 mio. kr. , medens de andre Bo Michelsen, Envidan og Vam fik 0 points med bud 30% dyrere.

Spild af arbejde og ressourcer, men sikkert god forretning for de mange involverede advokater.

Pinligt Tønder.