I Polens energipolitik frem mod 2040 fremhæves havvind som en central teknologi, der kan gøre Polen til en lavemissionsøkonomi, og Polens havvindlov beskriver landets ambitioner for havvind: I dag har Polen ingen havvindkapacitet, men fremover forpligter landet sig til at installere 3,8 GW inden 2030 og op til 11 GW inden 2040, og analyser viser et potentiale på op til 28 GW i polsk farvand inden 2050. Det vil gøre Polen til det største marked for havvind i Østersøområdet og bidrage væsentligt til Europa-Kommissionens mål om 300 GW havvindkapacitet i europæiske farvande inden 2050 for at nå EU’s mål om klimaneutralitet.