Lea Wermelin er  ny miljøminister i Mette Frederiksens regering. Det er et forholdvis nyt navn og en ny personlighed, som vi skal lære at kende.

Miljø- og Fødevareministiet fortsætter som ét samlet ministerium, men med to ministre.

Mogens Jensen bliver minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde og får ansvar for sager vedrørende landbrug, herunder økologi, fødevaresikkerhed, fødevaresundhed og fødevareforsyning, dyrevelfærd, inklusive de til områderne hørende institutioner m.v., sager vedrørende ligestilling samt sager vedrørende fiskeri.

Lea Wermelin bliver som nævnt miljøminister og får ansvaret for det øvrige ressort.

Hun er født den 10. maj 1985 i Rønne, datter af folkeskolelærer Hans Wermelin og sygeplejerske Bodil Wermelin. Hun  har været i Folketinget i 4 år.

Hendes CV er iøvrigt:

Uddannelse

Cand.scient.pol., Københavns Universitet, 2005-2011.
Student, Bornholms Gymnasium, 2001-2004.
Semester, statskundskab, Lunds Universitet, 2009.

Beskæftigelse

Politisk medarbejder, Socialdemokratiet, Christiansborg, 2012-2015.
Studentermedhjælper, Udenrigsministeriet, 2008-2010.
Studentermedhjælper for Thomas Adelskov, Socialdemokratiet, 2006-2008.
Afdelingsmedarbejder, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, 2004-2006.
Lærervikar, Søndermarksskolen, Frederiksberg, 2004-2005.
Praktik, planlægger, Deadline, DR2, 2010.
Praktik, udvikling af lokaldemokrati, Mellemfolkeligt Samvirke, Tanzania, 2008.

Tillidshverv

Medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 2003-2004.
Medlem af forretningsudvalget for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 2006-2010.
Medlem af projektpuljeudvalget for Dansk Ungdoms Fællesråd 2010-2012, formand 2012-2014.

Dagens VVS ønsker “good luck” til den ny miljøminister.