Power-to-X er en væsentlig del af den grønne omstilling. Onsdag den 15. december holder DTU i samarbejde med ATV og DI Energi en digital konference med fokus på, hvordan vi kan gøre Power-to-X teknologien mere effektiv, så vi kan udnytte dens potentiale for at blive et nyt grønt dansk eksporteventyr.

Med Power-to-X teknologien kan vi udfase de fossile brændstoffer ved at omdanne elektricitet fra eksempelvis vindmøller og solceller til andre energiformer. På den måde kan vi opbevare og gemme energien, så den kan anvendes, når vi har brug for den, f.eks. når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Derudover kan vi omdanne den til nye grønne brændstoffer til den tunge transport, der ikke umiddelbart kan elektrificeres, ligesom en del af vores meget energikrævende industri har brug for Power-to-X.

Et par af konferencens indlæg kommer fra nogle af de førende danske forskere på området. De understreger bl.a. nødvendigheden af en fokuseret strategisk forskningsindsats.

”I en fremtid uden fossile brændstoffer har vi brug for Power-to-X til at sikre den tunge trafik som fly, lastbiler og skibe og til at konvertere og gemme energien fra sol og vind, så vi kan anvende den, når vi har brug for den. Det kræver en styrket strategisk forskning for at fremdyrke teknologien og skabe nye arbejdspladser,” siger Søren Linderoth, direktør for DTU Energi.