I projektet om den kommende gasrørsledning fra Nordsøen har der været afholdt del-licitation.

Det er Energinet, som udbød. 5 rådgivere afgav tilbud på at etablere en kvalifikationsordning for tekniske rådgivningsydelser.

Energinet modtog indledende tilbud fra Subsea Engineering Associates Pty
Ltd (herefter Subsea), IKM Ocean Design AS (herefter IKM) og de øvrige
tre virksomheder. Herefter afholdt Energinet forhandlinger med tilbudsgiverne, og 10. juli 2018 meddelte Energinet, at Energinet have besluttet at tildele kontrakten på Europipe II branch pipeline design til IKM.

10 dage efter tildelingsbeslutning klagede Subsera.

Klagenævnet for udbud har nu afsagt kendelse, at klagen ikke tages til følge.

Begrundelse er blandt andet, at Energinet har vide rammer for skøn i deres evaluering og point tildeling, og dette er normal praksis ved tilbud.

Tilbud vægtedes efter følgende kriterier:

Pris (25 %)

Metode (30 %)

CV for nøglepersoner (30 %)

Kontrakt forhold (15 %).

Subsea og IKM lå tæt, men skøn ved pointgivningen faldt ud til IKMs fordel, og det var i følge klagenævnet OK.

Men prøv at tænk over, hvordan man giver points for nøglepersoners CV.

Den udbudte kontrakt indgår i Baltic Pipe-projektet, som omfatter en kommende gasrørledning på 800-950 km, der skal transportere 10 mia. kubikmeter gas årligt fra de norske gasfelter i Nordsøen gennem Danmark og videre til Polen.

Energinet har ansvaret for:

1) Nordsøen offshore
Ca. 105 km ny offshore gasrørledning i Nordsøen fra den norske
gasrørledning Europipe II i Nordsøen til modtageterminal i Nybro
nord for Varde.
2) Danmark onshore
Udbygning af det danske transmissionssystem med ca. 210-230 km
ny gasrørledning mellem Egtved i Jylland og Sydøstsjælland.
3) Kompressorstation i Danmark
En kompressorstation på Sydøstsjælland. Kompressorstationen øger
trykket og gasflowet i gasrørledningen i Østersøen.

De samlede omkostninger til Baltic Pice-projektet skønnes at beløbe sig til
12-16 mia. kr., hvoraf Energinet skal finansiere ca. halvdelen af investeringen.

Den udbudte kontrakt omfatter således detailprojektering af den gasrørledning, som skal forbinde det norske gasledningsnet til modtageterminalen i Nybro (Nordsøen offshore). Forbindelsen til det norske gasledningsnet bliver realiseret ved, at den nye gasrørledning forbindes til den allerede eksisterende nord og syd infrastruktur i Nordsøen (Europipe II), som på nuværende tidspunkt forbinder Norge og Tyskland.

Kontraktværdien for kvalitetsordningen er ca. 6 mio. kr.  Altså småpenge i forhold til de kommende milliarder.

Lad os håbe på bedre udbudsmateriale i fremtiden, så det ikke er skøn som afgør, hvem der vinder.