Med en overskudsgrad på 7,1% tangerer indtjeningen i de danske rådgivende ingeniørvirksomheder rekordårene 2007 og 2016. Samtidig er det historisk, at branchen konsistent har holdt en høj indtjening i seks på hinanden følgende år. Omsætningen i branchen sætter rekord og nærmer sig 30 mia. kr. globalt. Det viser Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI’s, nye brancheundersøgelse.
Undersøgelsen blev offentliggjort i sommerferien.

Overskudsgraden for de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI, lander på 7,1 (EBIT i forhold til egenproduktion), og det er en tangering af tidligere rekorder. Resultatet fra FRI-virksomhederne med mellem 200 og 1.000 ansatte er væsentligt forbedret, så de nu ligger på niveau med de største FRI-virksomheder.  Ud over den øgede overskudsgrad er også omsætningen gået frem. I 2018 landede omsætningen på 13,7 mia. kr. hvilket er en vækst på 3,2 pct. fra 2017. Hertil kommer den omsætning, der ligger i de udenlandske datterselskaber på i alt 12,6 mia. kr.

”Årets brancheundersøgelse understreger, at den danske rådgivende ingeniørbranche grundlæggende har det godt. Vi kan se, at både branchen og de enkelte virksomheder har et endnu stærkere strategisk fokus end tidligere, det gælder eksempelvis det forhold, at der er en langt stærkere likviditetsstyring i virksomhederne, og en fokusering på eksport mod mere politisk stabile markeder” siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI, og fortsætter: ” FRI-virksomhederne har formået at løfte indtjeningen i 2018 sammenlignet med 2017, hvilket ikke lå i kortene – og slet ikke, da vi i efteråret 2018 oplevede en tydelig opbremsning i markedet, ikke mindst inden for byggeri.”

Eksporten af rådgiver- og ingeniørydelser fra Danmark er stigende, hvilket er udtryk for, at kvaliteten, kompetencerne og prissætningen er internationalt konkurrencedygtig. Den internationale tyngde i branchen er derfor fastholdt, og eksportomsætningen fra danskbaserede virksomheder udgør 2,8 mia. kr. ”Det er interessant at se, at fokus har flyttet sig. Der er sket et tydeligt skift væk fra politisk usikre markeder i Afrika og Mellemøsten, mens vi ser en vækst i Europa, ikke mindst i de nordiske lande, samt i Nordamerika”, uddyber Henrik Garver. Han tilskriver en af årsagerne til den internationale succes, at danske rådgivervirksomheder har stærke kompetencer på de områder, hvor der er stor efterspørgsel i udlandet: infrastruktur, byudvikling, energi og miljø.

Branchen har i mange år haft – og har fortsat – en stor udfordring med manglen på kvalificeret arbejdskraft og rekruttering. Årets brancheundersøgelse viser imidlertid en større andel af medarbejdere er under 30 år. Det ser altså ud til, at branchen godt kan tiltrække talenterne. Udfordringen bliver så at fastholde dem.

Highlights fra FRI’s brancheundersøgelse 2018

Den globale omsætning for FRI’s ca. 300 medlemsvirksomheder var på 26,3 mia. kr. i 2018.

Branchen beskæftigede pr. 1. januar 2019 13.267 ansatte i Danmark og heraf 7.348 ingeniører. Det er mere end 10 % af de erhvervsaktive ingeniører i Danmark. Branchen beskæftiger endvidere godt 15.100 medarbejdere i udlandet.

Eksportomsætningen udgør 2,8 mia. kr. – det svarer til 21 % af den omsætning, der skabes i de danske selskaber. Omsætningen i udenlandske datterselskaber var på 12,6 mia. kr. i 2018.

I 2018 fordelte branchens eksportomsætning sig som følger:

  • Norden (31%)
  • Europa inden for EU og EØS (29%)
  • Europa uden for EU, EØS og Norden (8%)
  • Afrika (4%)
  • Mellemøsten (9%)
  • Asien og Oceanien (14%)
  • Nord- og Sydamerika (5%)