I forbindelse med Regeringens udspil til mere konkurrence om det offentlige opgaver er der opstillet mål for 2025.

For kommuner hedder indikatoren IKU. Det står for Indikator for konkurrenceudsættelse, altså hvor mange offentlige kommunale opgaver, som kommer i udbud.

I 2017 var IKU for kommunerne 27,1%. Målet for 2025 er 35%.

Tilsvarende hedder indikatoren for regionerne RIKU.

RIKU var i 2017 på 19,1%. Målet for 2025 er 25%.

Statens indikator, SIKU var i 2017 på 28,8% . Her er målet i 2025 på 35%.

En udvikling, der går den rigtige vej for at udnytte de offentlige midler bedst muligt. Dagens VVS har påpeget, at udbudsmaterialet har mangler. Det følger vi op på.

Men samtidig skal vi glæde os over ambitiøse måltal i regeringens udspil.