Trods årtier med en strøm af undersøgelser, som gang på gang har påvist, hvor skidt det står til med indeklimaet i Danmarks folkeskoler, har det været småt med konkret handling på området. Derfor har en lang række organisationer og aktører – heriblandt TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik & Rørarbejderforbundet, og Veltek – nu præsenteret forslag til konkrete tiltag for boligminister Kaare Dybvad.

Tiltagene er en del af rapporten ”Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolerne”, der samler den eksisterende forskning på området, som blandt andet har vist, at 91 procent af landets klasselokaler overskrider bygningsreglementets grænse for CO2-indhold i luften i løbet af skoledagen. Derudover er det påvist, at elever, som tilbringer skoledagen i lokaler med dårligt indeklima, får reduceret indlæringsevnen i en grad, der betyder, at de over ni år mister det, der svarer til næsten et skoleårs læring i forhold til elever i klasselokaler med et godt indeklima.

De tre centrale forslag i rapporten er:

 1. Indfør lovkrav om maksimalt CO2-indhold i luften i klasselokaler.
 2. Stil krav om handlepligt i tilfælde af utilfredsstillende indeklima.
 3. Styrk den lovpligtige kontrol og vedligehold af ventilationsanlæg.

Håbet er, at man ved at følge disse og de øvrige opfordringer i rapporten kan give indeklimaet et tiltrængt og generelt løft i folkeskolerne. En udfordring, der er akut brug for at få løst.

I øjeblikket halter Danmark således efter vores nabolande på området. I Sverige har man fx indført krav om kvalificeret kontrol af skolernes ventilationsanlæg hvert tredje år. Et tilsyn, der udføres af en person, som er sagkyndig og certificeret. Det samme krav findes ikke i Danmark.

Citater fra hhv. TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik- og Rørarbejderforbundet og VELTEK

Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne:

”Mange års efterslæb på indeklimaområdet betyder, at vi i dag står i en situation, hvor luftkvaliteten og støjniveauet i folkeskolerne er så ringe, at det i alvorlig grad påvirker elevernes indlæring og lærernes arbejdsmiljø. Det kan vi ikke være bekendt. Der er brug for, at relevante fagfolk inddrages tidligere, når skolerne renoveres, og når de mekaniske ventilationssystemer vedligeholdes. Det kan løfte indeklimaet betydeligt.”

Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet:

”Det dårlige indeklima i folkeskolen har store konsekvenser for vores børn og unge. Ikke kun lige nu – men også i fremtiden. Det kan ikke være rigtigt, at vores børns muligheder, trivsel og fremtid defineres af, om de går på en skole med godt eller dårligt indeklima. Derfor er det på tide, at politikerne lufter ud i den tomme snak og sætter vores børns indeklima øverst på dagsordenen. Vi har ikke råd til at lade være.”

Per Rømer Kofod, adm. direktør i VELTEK:

”Forbedring af vores skoleelevers indeklima, og dermed deres sundhed, indlæring og trivsel, er en sag, man umuligt kan være imod. Derfor er det i sandhed forbløffende, at vi som samfund har drøftet problemerne i mere end en generation uden resultater. Politikerne må nu træde i karakter og kigge indgående på rapportens bud på, hvordan vi kommer ud af dødvandet. Omkostningerne er ikke uoverstigelige – og gevinsterne er store”

De står bag ”Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolen”

Udarbejdet af:

 • Veltek
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne
 • Blik & Rørarbejderforbundet
 • Concito
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Rådet for Grøn Omstilling

Videnspartnere:

 • Bygherreforeningen
 • Dansk Center for Undervisningsmiljø
 • DTU
 • Saint-Gobain
 • Skole og Forældre
 • Teknologisk Institut