I Afghanistan gør konflikter, ringe infrastruktur, politiske forhindringer og naturkatastrofer især ved klimaforandringer det vanskeligt både at finde vand og gennemføre bæredygtig klimatilpasning. Det indebærer problemer med at have tilstrækkeligt rent drikkevand i perioder med tørke, ligesom det ved oversvømmelser er vanskeligt af aflede vandet.

Nu vil et nyt projekt anvende satellitdata til at indhente viden om vand i fjerne områder af Afghanistan, hvor det er usikkert at sende folk ud til undersøgelser.

”Ved hjælp af satellitdata kan vi bestemme vandbalancen i et område. Derefter kan vi nøjes med at sende lokale folk ud til de steder, hvor vandprojekter giver mening for både vandforsyning og sikkerhed. Vi har ikke tidligere arbejdet med satellitdata i det omfang, vi kommer til at gøre i det kommende projekt. Men der er fra min side ingen tvivl om, at denne metode kan være interessant for andre svært tilgængelige områder i verden, eksempelvis i Afrika.” siger lektor Martin Rygaard, DTU Miljø, der leder den tekniske del af projektet.

Rent drikkevand til civilbefolkningen
Projektet ”Water for Afghanistan” er et samarbejde mellem DTU og Kabuls Polytekniske Universitet. Derudover er DACAAR, Danish Committee for Aid to Afghan Refugees, del af projektet.

De afghanske forskere vil bidrage til at implementere programmet lokalt og bliver samtidig videreuddannet i deres samarbejde med DTU.

Projektet vil både afprøve nye vandteknologier og innovative løsninger, ikke alene til at finde vand, men også til rensning af drikkevand. Blandt andet er der ofte for meget salt og arsen i afghansk vand. Det skal derfor renses med tilpassede teknologier, som udvikles i samarbejde mellem DTU og de afghanske forskere.

DACAAR har mere end 35 års erfaring med vandprojekter i Afghanistan og ser det nye projekt som et fantastisk redskab under den tiltagende konflikt mellem Taleban og den afghanske regering og corona-pandemien.

”Vi ser frem til at hjælpe fattige, udsatte, civile afghanere i fjerne områder på helt nye og effektive måder. Og samtidig kan vi bedre beskytte mange af vores tusinde lokale medarbejdere i Afghanistan, når vi kan sætte langt mere præcist ind med vandprojekter, end vi har kunnet gøre tidligere,” siger Klaus Løkkegaard, sekretariatschef for DACAAR.

”Water for Afghanistan” har et budget på godt 14 millioner kroner, hvoraf knap 12 millioner er en bevilling fra Danida.