De risikable lån er faldet med 58% i København.

Siden 1. januar i år har låntagere med gæld, der overstiger fire gange indkomsten, skullet udvise større forsigtighed i valg af lånetype, hvis deres belåningsgrad overstiger 60 pct. Retningslinjer blev indført for at sikre boligejernes robusthed og et stabilt boligmarked.

Siden reglerne blev indført, er andelen af risikable nyudlån faldet på landsplan. Andelen af risikable nyudlån er faldet mest i København By. Her var andelen i 4. kvartal 2017 19 pct., hvilket i 2. kvartal 2018 er faldet til 8 pct. Dette svarer som tidligere nævnt til et fald på 58%.

Udviklingen kan have bidraget til, at boligpriserne i København har udviklet sig mere afdæmpet på det seneste.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler:

”Jeg kan konstatere, at der som forventet er sket en markant reduktion i andelen af risikable boliglån. Reduktionen i andelen er størst i København, hvor boligpriserne er højest. Det tyder på, at de nye retningslinjer har den ønskede virkning, da særligt prisstigningerne på ejerlejligheder i København ser ud til at være bøjet af.”

Risikable lån udgøres af lån med gældsfaktor over fire og belåningsgrad over 60 pct. og hvor rentebindingen er kortere end fem år, eller hvis lånet er med afdragsfrihed, hvor renten ikke er fast i hele lånets løbetid.

De nye retningslinjer burde ikke påvirke kreditvurderingen af kunderne, men kan have reduceret efterspørgslen efter store lån, da førsteårsydelsen er højere ved de mindre risikable lånetyper. Det kan påvirke boligefterspørgslen i særligt de områder, hvor boligpriserne er høje.