Robotterne kommer! Sådan lyder det ofte i medierne, og det kan være svært at greje, om det er en trussel eller et løfte. Ser man på Lemvigh-Müller, så er robotterne ankommet. Og det er-ifølge firmaet – en stor hjælp!

Dagens VVS har tidligere skrevet om den digitale salgsassistent, “Watson explorer”hos Lemvigh-Müller. I maj 2019  vandt grossisten vandt sølv i kategorien ’AI og Analytics’ til Danish Digital Awards med Watson.

Men Watson er ikke alene. I debitorafdelingen i Randers er en kontorrobot med det uofficielle kaldenavn ’Robert’ rykket ind. Robert, som ret beset er et stykke software, har gjort hverdagen nemmere – for både de debitoransvarlige og virksomhedens sælgere.

Robert klarer ekspeditionssagerne

Konkret har Robert overtaget opgaven med at forhøje kreditmaksimum samt søge forsikring for kunder med så god kreditværdighed, at forhøjelsen er en ren ekspeditionssag, noget der ellers har indebåret mange manuelle processer og trukket ressourcer i både salgsorganisationen og debitorafdelingen.

“Alt kører helt automatisk, uden at der skal en debitoransvarlig eller en sælger indover”, siger Jette S. Gade, Lemvigh-Müller.

Som projektleder har hun i samarbejde med robotfirmaet Digital Workforce og kreditchef i Lemvigh-Müller, Christine Nielsen stået for at køre Robert ind i debitorafdelingen. Hun understreger, at Robert kun håndterer de sager, hvor kunderne alligevel ville få forhøjelse.

Hun pointerer, at det selvfølgelig ikke er sådan, at Robert kreditforhøjer i det uendelige eller vilkårligt. Det foregår efter helt bestemte kriterier i Lemvigh-Müllers kreditvurderingsmodel, som er udviklet af Økonomiafdelingens big data-team. Modellen fanger også, hvis kunden fx ændrer adfærd.

Kreditchef Christine Nielsen anslår, at de seks debitoransvarlige i afdelingen hver især får frigjort en halv dag om ugen til mere værdiskabende opgaver:

”De får fx bedre mulighed for at være i tættere dialog med andre kunder og følge op på, hvad deres evt. udfordringer handler om, og hvilke muligheder der er for at stille sikkerhed – alt sådan noget som en robot ikke kan tage stilling til, men som kræver et menneske”.

Hun fortæller, at de i debitorafdelingen lige skulle lære at stole på robotten, men det kører bare, og tilbagemeldingerne fra sælgerne er også positive:

”Det er en stor hjælp – som jeg ser det, har vi fået en ny kollega”, siger Christine Nielsen.