Den 1. juli 2021 træder den nye bekendtgørelse om regulering af mineraluld i kraft. For at gøre hverdagen lettere på landets byggepladser har Mineraluldindustriens Brancheråd (MBR) udarbejdet en guide til de nye regler om montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med mineraluld – dvs. glasuld og stenuld.

Bekendtgørelsen erstatter de hidtidige arbejdsmiljøregler for håndtering af mineraluld ud, som er helt tilbage fra 1988. Dermed bringes reglerne for arbejde med mineraluldsisolering op på niveau med reglerne for de øvrige isoleringsmaterialer.

– Byggebranchen har travlt som aldrig før, og derfor har de færreste måske tid til at dykke ned i nye bekendtgørelser. Derfor er det yderst positivt, at mineraluldsbranchen selv har taget initiativ til at udarbejde en guide, der præsenterer, hvordan bekendtgørelsen i praksis skal efterleves, siger Anders Just Pedersen, underdirektør i Dansk Industri.

Nem og overskuelig vejledning til byggebranchen

I bekendtgørelsen har Arbejdstilsynet valgt at skelne mellem ny og gammel mineraluld. Derfor giver MBR’s nye guide en vejledning i korrekt håndtering af både ny og gammel mineraluld i en nem og overskuelig opdeling efter de tre typiske arbejder med isolering; nybyg og tilbygninger, renoveringsopgaver og ombygninger i eksisterende byggeri samt nedrivning.

I guiden kan man blandt andet blive klogere på de forhold, der skal vurderes, når man planlægger og udfører byggeprojekter, som omfatter arbejde med mineraluld, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

– Tidssvarende bekendtgørelser er vigtige for, at arbejdsgivere og ansatte i byggeriet ved, hvordan materialer skal håndteres. Derfor er det positivt, at mineraluldsbekendtgørelsen nu bliver opdateret, og at mineraluld bliver reguleret på lige fod med øvrige isoleringsmaterialer, siger Frank Larsen, formand for Mineraluldindustriens Brancheråd, og fortsætter:

– Det har været vigtigt for os at lave en guide, der sikrer kendskabet til den nye bekendtgørelse og de nye regler, der nu træder i kraft.

Mineraluldindustriens guide til montering og nedrivning af mineraluld kan findes på danskindustri.dk/mbr i både en kort og en mere uddybende version.