EnergyLab Nordhavn har siden 2015 udviklet løsninger og metoder til bæredygtige og fleksible energisystemer i fremtidens byer. Det er sket i et tæt samarbejde mellem forskere på DTU, danske industri-og energivirksomheder og det levende storbylaboratorium i den københavnske bydel Nordhavn.

Nu er projektet klar til at præsentere resultaterne og ikke mindst til at overrække anbefalingerne til politikere, myndigheder og energileverandører. Anbefalingerne peger på, hvordan vi kan udnytte potentialerne i bæredygtige, fleksible og sektorkoblede energiløsninger fuldt ud ved blandt andet at komme med input til ændring af en række nuværende forhindringer i den danske lovgivning og afgiftsstruktur. Forhindringer, som EnergyLab Nordhavn har identificeret gennem arbejdet med at skabe et fleksibelt digitalt energisystem i den københavnske bydel.

Det drejer sig eksempelvis om at gøre energiafgifterne mere ens på tværs af energiformer og udnytte bygningers potentiale for lagring af energi, der senere kan stilles til rådighed for energisystemet, ligesom tilgang til data fra energileverandører skal sikres som grundlag for fortsat innovation og udvikling på området.

”I EnergyLab Nordhavn har vi demonstreret, hvordan et smart energisystem på tværs af el, varme, bygninger og transport har kunnet realiseres og fungere i en levende by. Nu er det tid til, at politikere og myndigheder udmønter anbefalingerne i lovgivningen, så den matcher den udvikling, der skal til for at gennemføre en hurtigere og smartere grøn omstilling i Danmark,” siger professor Jacob Østergaard, DTU, der har været initiativtager til projektet og er en del af EnergyLab Nordhavns styregruppe.

Overvældende interesse fra udlandet

EnergyLab Nordhavn har de seneste fire et halvt år været mål for mere end 150 delegationer af især udenlandske beslutningstagere, der har kunnet konstatere, hvordan danske digitale energiteknologiske løsninger, der er blandt verdens førende, kan anvendes i en by. Også deltagerne i det kommende C40-møde i København får mulighed for at besøge Nordhavn.

”Som en af verdens mest bæredygtige hovedstæder er vi stolte over EnergyLab Nordhavn og de intelligente energiteknologier, udlandet kan se demonstreret her. Vi er allerede i gang med at implementere nogle af projektets løsninger til andre bydele i København som en del af arbejdet mod at blive CO2-neutral by i 2025. Partnerskabet har udviklet og afprøvet løsninger i Nordhavn, der kan være med til at lægge sporet for fremtidens energiforsyning i København,” siger enhedschef Charlotte Korsgaard, Københavns Kommune, som er formand for projektets styregruppe.

Innovativ teknologi

Opbygningen af det smarte energisystem i Nordhavn omfatter både fjernvarme, der hovedsageligt er baseret på vedvarende CO2-neutrale energikilder, en af verdens smarteste varmepumper, et nettilsluttet batteri og ikke mindst et datawarehouse med deling af data i realtid om energiforbruget blandt beboere og virksomheder i området.

Powerlab har sammen med Metrotherm udviklet en avanceret styring til varmebeholdere for enfamiliehuse. Styringen gør det muligt at veksle mellem fjernvarme og el, alt afhængig af hvad der er mest optimalt ud fra prisen på energi og/eller klimabelastningen for tilvejebringelsen af energi.

PowerLabDK har også været den drivende kraft i etableringen af et datawarehouse, hvor data fra installationerne i Nordhavn er blevet samlet og gjort tilgængelige for projektets partnere og forskere. Løsningen har spillet en væsentlig rolle i de forsøg og demonstrationer, der er blevet gennemført i projektet, herunder forsøg, som har demonstreret individuelle lejligheders varmekapacitet. Det er således vist, at det er muligt at afbryde for varmeforsyningen til lejligheder i flere timer, uden at det går ud over komforten.

Det intelligente datamanagementsystem, EnergyDataDK, vil efter EnergyLab Nordhavnsprojektets afslutning blive udvidet med data fra andre Living Labs og testzoner i Danmark.

”Det er vigtigt at kunne teste i realtid, når elektricitet bliver back-bone i vores samlede energisystem i takt med, at vi får mere og mere vind og sol integreret ind,” forklarer Frida Frost, COO i PowerLabDK.

”EnergyLab Nordhavn-projektet i sin nuværende form afsluttes nu, men vi håber i fremtiden fortsat at kunne anvende Nordhavn som testzone og levende laboratorium for udvikling af nye digitale energiløsninger. Det er helt nødvendigt, for der er fortsat et stykke vej til at kunne sikre den ønskede fleksibilitet i en fremtidig energiforsyning, der primært skal baseres på vedvarende energikilder som vind og sol,” siger Jacob Østergaard.