Den nye SBI-anvisning,SBi-anvisning 275, Praktisk udførelse af vådrum, 4 eksempler på procesbeskrivelser beskriver, de arbejdsprocesser, der skal til, for at udføre et vådrum i praksis. Anvisningen er rigt illustreret og viser trin for trin, hvilke arbejder de forskellige håndværkere skal udføre. Der er lagt særlig vægt på, at beskrive grænsefladerne mellem håndværksfagene, da det ofte er her, der kan opstå tvivl om, hvem der har ansvaret for hvad. Dermed tager anvisningen fat i et område, som i mange år har udgjort et betydeligt problem i byggebranchen. Der er både eksempler på et nyopført badeværelse og på renovering og indretning af badeværelser i ældre huse og ejendomme.
– Anvisningen har ikke haft til formål at beskrive selve udførelsen af de enkelte håndværksfag, men kun overordnet beskrive, hvad den enkelte håndværker skal udføre i badeværelset, så andre fag forstår processerne. Den primære fokus har i anvisningen været på ind- og udfaldskrav for de enkelte fag og de enkelte trin i processerne, siger seniorforsker Martin Morelli, BUILD, Aalborg Universitet.

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Samtidig med udgivelsen af SBi-anvisning 275 udgiver BUILD også SBi-anvisning 276, Praktisk udførelse af vådrum, Kravtekster indfaldskrav og udfaldskrav. Denne anvisning er udarbejdet af BUILD med bistand fra faglærere og uddannelsessekretariater på Byggeriets Uddannelser og EVU (el- og vvsbranchen). BUILD har udarbejdet eksemplerne i SBi-anvisning 275, på baggrund af de tekster, der nu udgives digitalt i SBi-anvisning 276.
Begge anvisninger knytter sig til SBi anvisning 252, Vådrum (Brandt & Morelli, 2015) og Bygningsreglement 2018 (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2018).

SBi-anvisning 275 og 276 er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.