Pandemi 25 er et selvstændigt tillæg, der udgives ultimo december 2025 sammen med:

HVAC magasinet 5.000 ex.,Medico teknik 2.500 ex. og Teknik og Miljø 1.500 ex. , heraf 100 som sendes til Folketinget. 1.000 ekstra til uddeling.

Samlet oplag på dansk 10.000 ex.

Samlet oplag på engelsk 3.000 ex., som uddeles på Rehva og Ashrae konferencer.

Redaktion

Prof. Peter V. Nielsen, Prof. Pawel Wagorcki og redaktør Per Rasmussen

Vær med som annoncør

Annoncer placeres først og sidst i tillægget.

1/1 side i 4-farver til kant koster 15.000,00

1/2 side i 4 farver til kant koster 10.000,00

Alle annoncører nævnes i kolofon.

Betalingsbetingelser 14 dage netto.

Vær med som supporter

Vær med som støtte-firma og få navn nævnt i kolofon. Pris 7.500,00.