“Vi kan godt gøre det lidt bedre” siger Vandcenter Syd.

Og den holdning har de andre institutioner i samarbejdet omkring Odense Fjord.

“De andre” er: Danmarks Naturfredningsforening, Odense Kommune, landboforeningen L&F Centrovice, Fjernvarme Fyn, Lindø Port of Odense, Odense Renovation, SEGES og Syddansk Universitet.

De er alle sammen med Vandecenter Syd trukket i arbejdstøjet for via et unikt fællesskab at skabe god økologisk tilstand i Odense Fjord.

Direktør i VandCenter Syd, Mads Leth, udtaler i forbindelse samarbejdet: ”I VandCenter Syd vil vi gerne arbejde sammen med andre om bæredygtig udvikling. Vores påvirkning består bl.a. af regnvandsbetingede spildevandsoverløb, som vi forsøger at reducere gennem forskellige tiltag. Desuden påvirker vi åer og Odense Fjord, når vi sender renset spildevand tilbage til naturens kredsløb. Vi kan godt skrue på vores påvirkning, og derfor bliver det interessant, hvis vi i samarbejdet kan fokusere på den samlede påvirkning – og hvor vi bedst gør en ekstra indsats hver især.”

Samarbejdspartnerne har hver især arbejdet med at skabe god økologisk tilstand i fjorden gennem mange år. Men trods nationale reguleringer og initiativer er der stadig udfordringer med vandmiljøet. Derfor har de nu givet hinanden håndslag på, at de vil søsætte fælles tiltag i et konstruktivt samarbejde, der skal løse udfordringerne. På den måde skabes en samlet pulje af både viden og kræfter, som kan skabe en sundere fjord.

Der er tale om et lokalforankret samarbejde, hvor deltagerne i fællesskab finder tiltag, der sideløbende med miljømyndighedernes retningslinjer kan forbedre miljøtilstanden.
”Med denne gruppe af interessenter kan vi nå rigtig, rigtig langt i arbejdet med at skabe miljøforbedringer i Odense Fjord. Formålet med samarbejdet er, at vi på tværs af institutioner kan dele erfaringer og viden og på den måde kan skabe et evidensbaseret idékatalog til aktiviteter, som kan bruges i fjorden,” siger Mogens Flindt, lektor på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

Fjorden i fokus

Deltagerne tager fat i Odense Fjord, fordi mulighederne for at forbedre vandmiljøet er størst, når fokus er lokalt. Der er enighed om, at det giver flere muligheder for at forbedre de lokale tilstande, når så mange virksomheder og institutioner samarbejder, end når det alene sker gennem national regulering.
”De danske fjorde er så forskellige, at hvis vi ønsker bedre vandmiljø i de danske fjorde, er vi nødt til at fokusere på den enkelte fjord. Derfor er det også særdeles positivt, at interessenterne omkring Odense Fjord nu går sammen for i fællesskab at forbedre tilstanden i fjorden,” siger Chefkonsulent for vandmiljø hos SEGES, Flemming Gertz. Han står bag en større fjordundersøgelse, der viser, at Odense Fjord stadig ikke når målet om ”god økologisk tilstand”.

Løsninger findes i fællesskab

Det nyetablerede samarbejde handler om at finde løsninger, og derfor er arbejdet med af finde konkrete tiltag allerede gået i gang blandt de faglige medarbejdere hos de mange deltagere. De har besluttet, at samarbejdet skal baseres på en række principper, som både skal tilgodese miljøforbedringer og de forskellige organisationer.
Et af principperne er, at deltagerne repræsenterer forskellige interesser, og at samarbejdet skal baseres på gensidig respekt for disse.

”Vores vandmiljø er et centralt emne for Danmarks Naturfredningsforening. Derfor er DN Nordfyn sammen med sekretariatet i Danmarks Naturfredningsforening gået ind i dette samarbejde for at være med til at vise, at vi på tværs af sektorer og interesser kan sidde i samme rum og arbejde os frem mod samme mål. Med gensidig tillid og en stærk vilje til gode resultater har vi en tro på, at Odense Fjord og lokalområderne får gavn af dette samarbejde”, siger Leo Jensen, formand for DN Nordfyn og hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening.