“Ikke tilfredsstillende”, er Sanistål-direktør Christian B. Lunds kommentar til det netop offentliggjorte kvartalsregnskab.

Saniståls regnskab for årets første 3 kvartaler viser en omsætning på kr. 2,4 mio., og det er en tilbagegang på 2,3% i forhold til 2019.

Ifølge Sanistål skyldes faldet primært COVID-19 samt et højt aktivitetsniveau i første kvartal 2019.

Den lavere omsætning har også effekt på bundlinjen, idet driftsindtjeningen ender på plus 79 mio. kr. mod 93 mio.kr. i 2019.

I disse bundlinje tal er medtaget engangseffekter, som i 2020 lå på 12,6 mio. kr. og dermed bliver resultatet korrigeret for disse på 91 mio. kr. i plus.

Det giver en driftsindtjening på 3,8% i 2020.

I 2019 var dette tal på 4,7%.

Adm. direktør Christian B. Lund siger: “Resultaterne i 3.kvartal er stadig ikke tilfredsstillende, men der er positive tendenser i 3 kvartal”.

Og det bevirker, at forventningerne til 2020 er uændrede, nemlig en driftsindtjening på 100-125 mio.kr.