Sanistål har aflagt halvårsregnskab for 1.halvår af 2021. Koncernens resultater i 2. kvartal og i 1. halvår 2021 har begge vist sig, at være bedre end ventet. Derfor er forventningerne til driftsindtjeningen (EBITDA) for 2021 opjusteret til 160 – 190 mio. kr.

Nedenfor følger hovedpunkterne for 2.kvartal og hovedpunkterne for 1.halvår 2021.

Hovedpunkter i 2. kvartal 2021
Sammenligningstal er angivet i parentes.

  • Omsætningen stiger 11 % til 868 mio. kr. (785 mio. kr.) efter høj vækst i den danske moderselskab
  • Væksten i den danske forretning drives især af høj vækst i salget af koncepter (lagerstyringssystemer), voksende digital afsætning og bedre efterspørgsel.
  • Det rapporterede driftsresultat (EBITDA) forbedres fra 16 mio. kr. til 37 mio. kr., og EBITDA-marginen stiger fra 2,0% til 4,2% blandt andet som følge af øget digital samhandel, en målrettet salgsindsats samt optimering i distributionen.
  • Salg af ejendom i den østeuropæiske forretning medfører en gevinst på 4,8 mio. kr.

Hovedpunkter i 1. halvår 2021

  • Omsætningen stiger 7 % til 1.729 mio. kr. (1.619 mio. kr.). Den øgede fokusering på Genesis-initiativer og udnyttelse af de forbedrede markedsvilkår muliggør vækst i aktiviteten. 1. halvår 2020 var påvirket af COVID-19 krisen og ekstraordinær høj projektaktivitet i Østeuropa.
  • Driftsresultatet (EBITDA) stiger 60 % til 78 mio. kr. mod 48 mio. kr. for 1. halvår 2020. EBITDA-marginen stiger til 4,5 % (3,0 %) som følge af vækst, bedre marginer og omkostningsbesparelser.
  • COVID-19 effekter udfordrer varetilgængeligheden. Udviklingen på de globale markeder følges tæt, og der arbejdes på at sikre en fortsat høj varetilgængelighed.
  • Automatiseringen af centrallageret (Autostore) i Billund er foran planen og er et vigtigt skridt i Genesis-strategien.