Det bliver spændende at følge Sanistål udviklingen i de kommende måneder.

Gennem det seneste år er værdien eller aktiekursen blevet mindre og mindre. Lige indtil 9.november 2018, hvor det blev meddelt, at “Sanistål A/S  i dag har indgået aftale om at sælge sine stålaktiviteter til Tibnor A/S for 450 mio.kr.”,

Så vendte det pludselig opad igen. Kursen var i dagene op til 9.november 2018 faldet helt ned til 54, men rettede sig pænt op efter salgsmeddelelsen, kom over 60, og året sluttede på 63.

Men det ændrer ikke ved, at set over hele 2018 er kursen gået nedad. Den var højest i februar 2018 på 75.

Salget til Tibnor er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Salget kort.

Salget omfatter Saniståls stålforretning i Danmark og Letland med ca. 130 medarbejdere. De frasolgte aktiviteter, som hidtil har været en integreret del af Saniståls divisioner Industri og Byggeri, havde i 2017 en omsætning i niveauet DKK 1,3 mia. Til sammenligning havde hele Sanistål koncernen i 2017 en omsætning på godt DKK 4,7 mia. Altså en tilbagegang i omsætning på tæt på 30%.

Bestyrelsesformanden for Sanistål Jens Jørgen Madsen er dog fuld af optimisme for det betyder noget for Saniståls frihedsgrad. Han siger:

”Salget er en rigtig god løsning for Sanistål. Med provenuet fra salget kan vi markant nedbringe den rentebærende gæld, som i mange år har været en hæmsko for Saniståls strategiske udvikling. Med en normaliseret rentebærende gæld får vi meget større handlefrihed til at investere i de fortsættende aktiviteter og styrke vores markedsledende position,” siger bestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen.

De tilbageværende aktiviteter ventes i 2018 at få en omsætning på ca. DKK 3,6 mia. og en driftsindtjening på DKK 80-100 mio. efter visse engangsudgifter. Salget af stålaktiviteterne vil medføre en soliditet på over 50%.

Saniståls årsrapport for 2019 offentliggøres 4.marts 2019.