Sanistål har aflagt halvårsregnskab for 2019. Det er gået tilbage, men der er lys i horisonten.

Regnskabet er selvfølgelig meget påvirket af selskabets salg af stålaktiviteter, og det gør tolkningen af regnskabet besværlig.

De rigtige tal siger, en omsætning for første 6 måneder af 2019 på 2 milliarder, præcist 2,020 mia.

Det er 12,3% mindre end i 2018.

Det skyldes selvfølgelig noget salg af stål, men også et skuffende salg for afdelingen byggeri. Byggeri-omsætningen er på 1,065 mia. , hvilket er en tilbagegang på 7,1%.

Sanistål sænker derfor forventningerne til driftsindtjeningen i de tilbageværende aktiviteter til at være i intervallet 140-160 mio. kr. mod tidligere 170-190 mio. kr.

Sanistål siger:

“Efter de omfattende forandringer som følge af ERP-implementeringen og frasalget af stålaktiviteterne har vi realiseret en lavere omsætning end ventet i den danske Byggeridivision samt været ramt af en indtjeningsreduktion grundet ikke-tilbagevendende effekter.”

”Vi er allerede langt med at rette op på de aktuelle udfordringer, og vi er nu i en position, hvor vi kan begynde at vinde den tabte omsætning tilbage. Vi forventer, at salget i Byggeri vil være tilbage på et normalt niveau sidst på året,” siger adm. direktør Christian B. Lund.

Industridivisionen i Danmark har ikke været påvirket på samme vis som Byggeridivisionen. Industri forbedrede således både omsætning og indtjening i 1. halvår 2019, men ikke nok til at opveje tilbagegangen i Byggeridivisionen.

Forventningerne til de frasolgte aktiviteter og de ophørende aktiviteter fastholdes, hvorfor Saniståls reviderede forventninger til 2019 er:

  • De tilbageværende aktiviteters driftsindtjening (EBITDA inkl. IFRS16) ventes at blive i niveauet 140-160 mio. kr. (tidligere forventninger: 170-190 mio. kr.).
  • De frasolgte stålaktiviteters driftsindtjening (EBITDA inkl. IFRS16) forventes at være i intervallet 5-15 mio. kr. Der vil herudover skulle afholdes engangsomkostninger i niveauet 10 mio. kr.
  • Ophørende aktiviteter i det tyske datterselskab Max Schön GmbH ventes at opnå et resultat efter skat i niveauet -35 mio. kr.