Scanpipe A/S regnskab for 2018/19 er offentliggjort og viser et overskud før skat på 16,4 mio. kr.

Regnskabet, der løber fra 1/10 2018- 30/9 2019 er godt, nøgletallene er stadig pæne, men regnskabet viser også, at det er blevet sværere for Scanpipe.

Scanpipe offentliggør ikke omsætningen, men Dagens VVS skønner denne til 270 millioner på baggrund af tidligere års dækningsgrad.

Det tal, som offentliggøres, er bruttofortjenesten, altså salg minus køb. Den er for 2018/2019 på 66 mio. kr. Det er kun 1,2% mere end sidste år, selvom lønomkostningerne er steget 9,2%, og nu er oppe over 45 mio.kr.

Et tilbageblik over 5 år viser, at Scanpipe`s dækningsbidrag er steget 7,4 mio. , men primært resultat er faldet med næsten 10 mio.

Igen er det lønomkostningerne, som viser stor stigningstakt. Dækningsbidraget er i forhold til for 5 år siden steget med 12,5%, men lønomkostningerne over 5 år er steget med 56%.

Alle disse tal betyder, at bundlinien før skat er på 16,4 mio. kr, og det er 19,2% mindre end sidste år.