Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har udgivet en såkaldt statusrapport for den offentlige konkurrence pr. december 2017. Den er på 39 sider, og fyldt med forkortelser, der gør den lidt læse-tung.

Den starter med at konkludere, at konkurrenceudsættelses-graden for staten, regionerne og kommunerne er på 25,8%.

I rapporten skrives, at ” det er begrænset” stigning i forhold til året før.

Men nærlæser man rapporten er der stort set ikke sket ændringer de sidste 5 år. Det er stort set status quo.

Kun 1/4 af alle opgaverne, som skønnes at have en værdi på 400 mia. kommer i udbud.

Rapporten starter smukt: ” Konkurrence om de offentlige opgaver er en central drivkraft i forhold til at sikre effektivisering, kvalitetsudvikling og innovation i opgaveløsningen.Konkurrencen kan bidrage til at hæve produktiviteten i den offentlige sektor”.

Ca. 2/3 af udbudene på de 100 mia. var fra kommunerne. Og her var der store forskelle. Gribskov kommune ligger over 50%, medens en del kommuner ligger nede på 20%.

Det er ikke godt nok, at der ikke sker mere.

Udover den lave udbudsprocent er der også spørgsmålet om kvaliteten i udbudene. Dagens VVS vil løbende konfrontere myndighederne med kvaliteten i udbud, og vi ser gerne, at vore læsere bidrager med deres erfaringer, som vi vil følge op på.

Vi er allerede igang med myndigheder herhjemme og i Bruxelles.