Optagelsestallene for it-uddannelserne er nedslående læsning for erhvervslivet som i årevis har efterlyst flere it-specialister. Sådan lyder kommentaren fra DI’s branchefællesskab for tech-virksomheder, DI Digital.

I år er 6326 blevet optaget på landets it-uddannelser. Det er en tilbagegang i forhold til sidste år på 9 procent.

– Det er virkelig meget nedslående. Selvfølgelig har det øgede optag under corona spillet ind, men vi har hårdt brug for en fremgang i optaget på it-uddannelserne, ikke mindst blandt de kvindelige ansøgere, siger branchedirektør Rikke Hougaard Zeberg, DI Digital.

I 2020 var der et historisk højt optag som følge af, at regeringen i forbindelse med coronakrisen oprettede flere nye studiepladser på bl.a. it-uddannelserne.

– Vi har siden set fald i optaget både nu og i 2021. En tendens, som vi bliver nødt til at få vendt.

– Vi har brug for højere optag på it-uddannelserne, og for at universiteterne får mulighed for at optage alle kvalificerede ansøgere på de ikke-dimensionerede it-uddannelser. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre, at erhvervslivet kan rekruttere nok medarbejdere, så vi fortsat er konkurrencedygtige, når det kommer til udviklingen af digitale løsninger.

– På nuværende tidspunkt oplever mere end otte ud af 10 it-virksomheder udfordringer med at rekruttere it-specialister. Det viser en analyse gennemført af Rambøll for DI Digital, siger Rikke Hougaard Zeberg.

DI hæfter sig også ved en fremgang i andelen af kvinder optaget på it-uddannelserne. I år er der en fremgang på 2 procentpoint i forhold til sidste år. Fra 2020-2021 var der en stigning på 1 procentpoint fra 29 procent til 30 procent.

– Selvom det selvfølgelig er meget positivt, at vi ser fremgang, så går det stadigvæk for langsomt. Vi har brug for større diversitet i it-virksomhederne, ikke kun fordi det vil give adgang til mere talent, men også fordi, vi med diversitet kan skabe bedre teknologiske løsninger, siger Rikke Hougaard Zeberg.