Det sker i morgen. Direktøren for IEA præsenterer verdens energi-fremtid.

World Energy Outlook er hjørnesten for langsigtede analyser af verdens energisystem. I årets udgave opdaterer det Internationale Energiagentur sine forventninger til, hvordan teknologi og priser kommer til at udvikle sig i de kommende årtier, samt hvordan verden kan opfylde målsætningerne fra Paris-aftalen.

Sol og vind er to af de hurtigst voksende energiformer. Samtidig vil efterspørgslen på strøm stige dobbelt så hurtigt, som efterspørgsel efter energi generelt. IEA vil med årets rapport se på, hvordan vi sikrer de nødvendige investeringer i elproduktion, forsyning af el og hvor stor en del af vores energibehov, der kan blive dækket af el.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) åbner arrangementet, og så kommer IEA-direktøren Fatih Birols på banen.

Efter Fatih Birols præsentation debatterer Kristian Ruby, generalsekretær for den europæiske elsektors interesseorganisation Eurelectric,  og departementschef i Energi-, forsynings- og klimaministeriet Morten Bæk med Fatih Birol