Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet igangsætter i dag den 13. september et nyt udbud for grøn solenergi. Solcelleudviklere skal konkurrere om adgang til støttemidler for 107 mio. kr.

Det forventes, at udbuddet vil medføre udbygning med ca. 35 MW, hvilket svarer til 12.500 husstandes årlige strømforbrug.

“Udviklingen for solceller er gået hurtig. Priserne er raslet ned, og jeg er meget spændt på at se resultatet af udbuddet. Vi har ved et tidligere udbud til solenergi set rekordlave priser. Målet er en fremtid, hvor sol og andre former for vedvarende energi kan opføres helt uden støtte. Det her udbud kan give os et fingerpeg om, hvor tæt vi er på målet”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Forligskredsen bag Energiaftalen 2012-2020 blev i efteråret 2017 enige om at konvertere den daværende solcellepulje til et soludbud for anlæg op til 1 MW. Udbuddet er således et skridt i retning mod et mere markedsbaseret støttesystem til elproduktion fra vedvarende energi, da der kommer konkurrence mellem producenterne.

Anlæggene i udbuddet er grundet EU’s statsstøtteregler begrænset til 1 MW, hvilket størrelsesmæssigt svarer til knap to fodboldbaner. Til sammenligning fylder de største solcelleparker i Danmark mere end 100 fodboldbaner pr. anlæg. Det forventes, at projekterne, som byder ind, vil være placeret på marker og jorde. Det er også muligt at byde ind med tagbaserede anlæg, så længe der er tale om anlæg, som producerer strøm til det fælles elnet.

Udbuddet er det første af to udbud i dette efterår. I det andet udbud senere på året vil sol og vind kunne deltage og konkurrere om støtten i et såkaldt teknologineutralt udbud.

 

Fakta

  •         Alt udbudsmateriale er samlet på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk
  •         Frist for tilbud er d. 1. november 2018
  •         Der er fastsat et budloft på 15 øre/kWh
  •         Anlæg må ikke producere til egetforbrug
  •         Projekter skal være langt i projektudviklingen og nettilsluttes inden 2 år fra          indgåelse  af kontrakt med Energistyrelsen

Der skal være mindst 500 meter mellem hvert vindende solcelleanlæg