Et spændende nyt projekt kan måske skabe lys for bedre velvære.

Det er et forsøg med ventilation i soverum, og forsøget skal afdække, hvilken betydning frisk luft har for menneskers søvn og trivsel. 10 forsøgspersoner har gennem halvanden måned overnattet hver fire nætter i et ubådslignende klimakammer på DTU, hvor forskerne kan måle alle de molekyler i luften, som passerer ind og ud af en kapsel af plexiglas.

“Der eksisterer kun lidt forskning på området, og de studier, der er lavet, har primært fokus på, hvad temperaturen i soveværelset bør være, og ikke på luftkvaliteten, som vi ser på i dette studie,” fortæller lektor Pawel Wargocki fra DTU Byg, som er hovedvejleder på projektet, der udføres af ph.d.-studerende Xiaojun Fan.

Søvnkvalitet

Formålet med projektet er at dokumentere, hvilken betydning ventilation og tilførsel af frisk luft har i forhold til søvnkvaliteten, og hvornår indholdet af CO2 i indeklimaet begynder at have en negativ effekt. Påvirkningen af søvnkvaliteten registres via et armbåndsur, som kan måle, hvor hurtigt forsøgspersonen falder i søvn, antal opvågninger i løbet af natten, og om søvnen er let, dyb eller REM-søvn.

Erfaringerne fra tidligere international forskning på området, som forskere bag det aktuelle projekt har deltaget i, indikerer, at en koncentration på 750 CO2-molekyler i luften per million molekyler, såkaldt ppm-niveau, ikke påvirker søvn negativt, mens niveauer over 2600 ppm ser ud til at gøre det.

“Det er ikke sikkert, at vi på baggrund af studiet kan sige, at et niveau på under 800 ppm har en positiv effekt. Men det kan være, at vi kan fastlægge en grænse og sige, at i hvert fald fra 1.000 ppm og højere kan man påvise, at det har en negativ effekt på søvnkvaliteten,” siger Pawel Wargocki.

Partikler og organiske stoffer

Forsøget med måling af CO2 under søvn har været i gang i et år og skal indgå i en større undersøgelse af søvnvaner og luftkvalitet i de danske soveværelser. Andre delforsøg ser på faktorer som luftfugtighed, partikelkoncentration og mængden af organiske stoffer. Når delforsøgene er afsluttet i 2022, vil forskerne bearbejde de mange data og bruge dem til at tilrettelægge et forsøg med omkring 30 personer, hvis søvnkvalitet bliver målt og vurderet i forskellige scenarier med skiftende ventilationsrater.

Forsøget med ventilation og søvn udføres i samarbejde med Jiao Tong universitet i Shanghai, Kina, og er støttet med 230.000 US dollar af det amerikanske selskab for ingeniører inden for ventilation og aircondition, ASHRAE.