Bygningsfysikdag har været afholdt siden 2016 og har årligt samlet 100-150 praktikere, beslutningstagere og forskere inden for bygningsfysik for at blive klogere på aktuelle emner.

I år er der særlig fokus på biogene materialer, fugtsikre løsninger og værktøjer til fremtidens byggeri og renovering med lavt CO2 aftryk. Dagens indlæg illustrerer bygningsfysikkens rolle i den grønne omstilling og hvilke udfordringer det giver ved tegnebordet og på byggepladsen. Vi ser bl.a. eksempler på byggetekniske løsninger og materialer med lavt klimaaftryk. Vi kommer rundt om håndtering af fugt i byggeri og får den nyeste viden fra byggeforskningen, hvor vi denne gang stiller skarpt på indvendig efterisolering og resultaterne fra næsten 10 års forskning i emnet. Derudover bliver der også plads til introduktion af nogle nye værktøjer, SBi Anvisninger samt Byg-Erfa-blade.

Programmet er :

FRA AFGRØDER TIL BYGGEVARER OG DE FUGTTEKNISKE EGENSKABER

Stig Hessellund, Projektchef, Realdania
Torben Valdbjørn Rasmussen, Seniorforsker, BUILD, AAU

Hvilke afgrøder er mest egnede til byggevarer dyrket i Danmark? Hvilke kvaliteter og mængder svarer til byggeriets behov? Den seneste viden præsenteres om egnede afgrøder og deres fugttekniske egenskaber og ydeevne anvendt i ydervægskonstruktioner.

09.40

10.50

HÅNDTERING AF FUGT I BYGGERI – FUGTSTRATEGI FRA FORSLAGSFASEN TIL BYGGEPLADSEN

Eva B. Møller, Professor,  DTU Construct
Britt Haker Høegh, Seniorspecialist, Teknologisk Institut
Walter Sebastian, Teknisk Udviklingschef, NCC

BR stiller krav om at bygninger skal projekteres, udføres og vedligeholdes, så vand og fugt ikke medfører risiko for personers sundhed eller skader på bygningen. Indholdet af Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet (SBi 2010) er nu foldet ud både i SBi anvisning 278 og i et Byg-Erfa blad. Baggrund for metoden og de centrale elementer i den praktiske implementering præsenteres sammen med erfaringer fra konkrete byggerier.

10.50

11.20

KAFFEPAUSE
– med mulighed for at netværke og se udstilling

11.20

12.00

VARMEISOLERINGSMATERIALER OG DERES ANVENDELSE

Ernst Jan de Place Hansen, Seniorforsker, BUILD, AAU

Ny SBi-anvisning om varmeisoleringsmaterialer og deres anvendelse i bygninger er på trapperne. Indlægget introducerer denne anvisning, som samler viden om og beskriver de mest anvendte materialer til varmeisolering, deres materialeegenskaber og mulig anvendelse i bygninger samt begrænsninger fx i forhold til brandkrav, lydkrav, arbejdsmiljø og håndtering som affald. Anvisningen beskriver også krav til dokumentation af produkters ydeevne, ligesom der gives eksempler på konstruktionsløsninger og tilhørende klimapåvirkning.

12.00

13.00

FROKOST
– med mulighed for at netværke og se udstilling

13.00

14.15

FUGTSIKKER INDVENDIG EFTERISOLERING: RESULTATER OG ANBEFALINGER

Ruut Peuhkuri, Forskningschef, BUILD, AAU
Nickolaj Feldt Jensen, Postdoc, BUILD, AAU
Eva B. Møller, Professor, DTU Construct
Morten Ørsager, Arkitekt, Partner, ERIK

Hvornår er indvendig efterisolering et godt alternativ? Hvilke løsninger er gode og hvornår skal man helst lade være?  Gennemgang af hovedresultater fra de mange forsknings- og demonstrationsprojekter gennem de sidste 10 år. Præsentation af de praktiske anbefalinger og retningslinjer, som alle er samlet på et website.

14.15

14.45

KAFFEPAUSE
– med mulighed for at netværke og se udstilling

14.45

15.30

NYE MULIGHEDER MED FUGTSIMULERINGER

Nickolaj Feldt Jensen, Postdoc, BUILD, AAU
Steffen Petersen, Professor, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, AU
Martin Morelli, Projektleder, Bunch Bygningsfysik

Bygningers konstruktioner påvirkes af fugt fra udeklimaet og indefra af bygningens brug. En måde til at dokumentere, at konstruktioner er projekteret uden risiko for fugtskader, er ved at udføre en simulering af varme- og fugtforholdene i konstruktioner.

I dette tema præsenteres udarbejdelse og test af et referenceår til anvendelse ved varme- og fugtsimuleringer, udarbejdet på baggrund af historiske data for perioden 2001-2019 for Sjælsmark, suppleret med nedbørsdata fra nærliggende målestationer. Derudover præsenteres eksempler på fugtberegninger med fremskrevet klimadata og hvad MatchLab kan bruges til. WUFI kommer i næste version også på dansk, men bliver først lanceret senere i 2024.

15.30

16.00

PANELDEBAT, DISKUSSION OG AFRUNDING

16.00

TAK FOR I DAG