Rørcentret på Teknolgisk institut afholder den 12.december 2018 en spændende tema-dag med interessante indlæg og gode foredragsholdere om lokal afledning af regnvand- LAR. På denne temadag sættes fokus på projektering, dimensionering, udførelse og drift af LAR-anlæg.

Rørcentret har udarbejdet en ny anvisning om LAR-anlæg. Den hedder Rørcenter-anvisning 026 Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift af LAR-anlæg.

Anvisningen indeholder den nyeste viden om LAR-anlæg, og giver gode råd til både dimensionering, den praktiske udførelse, samt drift og vedligehold. På temadagen gennemgår anvisningen og den udleveres til deltagerne.

Temadagen henvender sig til entreprenører, kommuner, forsyningerselskaber, landskabsarkitekter og andre med interesse for håndtering af regnvand på overfalden.

Program er:

13.00 – 13.15
Velkommen og baggrund for anvisningen
Inge Faldager, Rørcentret Teknologisk Institut

13.15 – 13.30
Hvad indeholder den nye anvisning
Inge Faldager, Rørcentret Teknologisk Institut

13.30 – 13.50
Overvejelser før igangsætning af arbejdet
Landskabsarkitekt Niels Lützen

13.50 – 14.10
Dimensionering og klimafaktorer
Kristoffer Ulbak, Rørcentret Teknologisk Institut

14.10 – 14.30
Hvad er vigtigt ved den praktiske udførelse
Kristoffer Sindby, Rørcentret Teknologisk Institut

14.30 – 15.00
Kaffe

15.00 – 15.20
Drift: hvad er vigtigt
Kristoffer Sindby, Rørcentret Teknologisk Institut

15.20 – 15.40
Praktiske erfaringer med LAR-anlæg
Michael Wendel, OK Nygaard

15.40-16.00
Hvordan vælger man planter?
Lærke Kit, Vandcenter Syd