De tre børsnoterede selskaber AO,Solar og Sanistål aflægger halvårs regnskaber her i august måned 2021.

Solar starter den 12.august, AO følger efter den 20.august og Sanistål slutter af den 25.august.

Solar har to gange i løbet af halvåret øget forventningerne til omsætning og resultat. Først i april, hvor 1.kvartal vist omsætning i 2021 som i 2020. Alligevel opskrev Solar forventningerne med 200 millioner i omsætning til 11,75 mia. for hele året.

Dette tal er igen blevet opskrevet i juli måned til 12, 1 mia.kr. og samtidig meddelte solar om øgede forventninger til bundlinien. Solar skrev i juli 2021:

“Baseret på den foreløbige rapportering øger Solar forventningerne til EBITDA for 2021 til DKK 825 mio. fra DKK 725 mio.”

AO Johansen har også meldt ud om øgede forventninger til halvårsresultatet. AO har udtalt:

“Som følge af en højere omsætning og indtjening i 2. kvartal end forudset, øger AO
forventningerne til årets resultat før skat til 290-310 mio. kr. Dette er en opjustering i
forhold til tidligere udmelding i delårsrapporten for 1. kvartal 2021, hvor forventningen til
årets resultat før skat for 2021 lå på 260-280 mio. kr.
Som ventet er væksten aftaget i 2. kvartal, men den har været på et højere niveau end lagt
til grund ved seneste udmelding om forventning til årets resultat.”

“Baseret på den foreløbige perioderapportering i AO udgjorde resultat før skat ca. 79 mio. kr. i 2.
kvartal 2021 mod 54,5 mio. kr. i 2. kvartal 2020. Omsætningen i 2. kvartal udgjorde 1.189
mio. kr., svarende til en salgsvækst på 18 %. Væksten for B2B-aktiviteterne blev 16 %,
mens væksten for B2C-aktiviteterne blev 33 %.
Omsætningen for 1. halvår udgjorde 2.419 mio. kr. mod 1.972,6 mio. kr. i 1. halvår 2020,
svarende til en vækst på 22,5 %. Resultat før skat udgjorde ca. 161 mio. kr. mod 104,1
mio. kr. i 1. halvår 2020.
Situationen omkring genåbningen efter COVID-19 medfører fortsat usikkerhed omkring det
fremtidige aktivitetsniveau. Opjusteringen baserer sig på en forudsætning om moderat
vækst i omsætningen gennem 2. halvår 2021.”

Spændende måned som følges af Dagens VVS.