Hør om hvordan effektiviteten kan øges og der kan opnås fleksibilitet gennem elektrificering i industrien i et afsluttende ELFORSK-projekt.

DTU Mekanik, Teknologisk Institut, Viegand Maagøe A/S, SAN ELECTRO HEAT A/S, CP Kelco, Labotek A/S, De Forenede Dampvaskerier og ELFORSK, inviterer til

Projektafslutning – Webinar den 22. februar kl. 9.00-14.15 afholdt via Zoom.

I tre sessioner vil projektets resultater blive præsenteret. Hver session afsluttes med en diskussion med talerne i breakout rooms.

Det danske energisystem vil om få årtier være baseret på el som energibærer. En femtedel af energianvendelsen sker i industriprocesser, som dermed er væsentlige at fokusere på for at nå den ønskede elektrificering af energisystemet.

Formålet med projektet er at vise realiseringsmuligheder og optimal tilgang for at substituere procesvarme fra forbrænding af fossile brændstoffer med 100 % el-baseret varme.

Projektet har undersøgt hvordan processer i specifikke industrier konverteres bedst til elbaseret varmeforsyning, hvorved effektiviteten kan øges og der kan opnås fleksibilitet ved varierende driftsforhold.

Elektrificering kan ske i form af konvertering af gas til elopvarmning eller varmepumper. Varmepumper er meget effektive, men har begrænsning fx i temperatur, mens elvarme giver potentiale for fleksibilitet specielt ved udnyttelse af varmelagre. Hybride løsninger med både varmepumper, elvarme og gas vil også blive undersøgt.

Projektet omfatter analyse af processer i pektinproduktion, plastfremstilling og tøjvask mv.