Dagens VVS gennemgår løbende de aflagte årsregnskaber fra VA-branchens selskaber. Trade-Line A/S i Gørding har aflagt regnskab for 2020, det viser stort set “status quo” i forhold til sidste regnskabsår. Selskabet oplyser ikke omsætningen.

Bruttofortjenesten er på 12,6 mio.kr., og det er 2 % lavere end sidste år og 3,5% lavere end 2018. Hvis bruttoavancen havde været 22% ville det svare til en omsætning på 57,5 mio.

Den største udgiftspost er personaleomkostninger. Den ligger på 8,0 mio. DKK, hvilket er på niveau med 2019. Personaleantallet er på 14.

Det primære resultat er på plus 1,6 mio. kr. Efter at renter mm. er fratrukket ender det med et overskud før skat på 1,1 mio.kr. og efter skat et overskud på 822.000. Det er en anelse lavere end sidste år, og et stykke fra 2018`s 1,4 mio.kr.

Egenkapitalen i selskabet er i dag tæt på 20 mio. kr.

En gennemgang af aktiver og passiver viser et forholdsvis stort lager på 20,4 mio. kr.i forhold til den forventede omsætning. Men det har det været stort de sidste 5 år.

Den kortfristede gæld til banker er bragt ned fra 15,3 mio.kr. til 9,2 mio. kr.

Trade-Line A/S har vist stabilitet i en svær corona-situation.