Der bliver anmeldt flere ulovligt udførte el- og vvs-installationer. Ifølge brancheorganisationen TEKNIQ kan de uautoriserede håndværkere koste forbrugerne dyrt.

På tre år er antallet af anmeldelser af uautoriseret installationsarbejde steget med 27 procent. I 2017 fik Sikkerhedsstyrelsen 121 anmeldelser om ulovlige el-, gas-, vvs- og kloakinstallationer, som var udført af en uautoriseret håndværker.

Sikkerhedsstyrelsen har i alt modtaget næsten 200 anmeldelser om virksomheder, som enten har udført ulovligt arbejde eller har oplyst at have autorisation, uden at det var tilfældet. Over halvdelen af sagerne blev politianmeldt.

Uautoriserede håndværkere kan blive en både farlig og dyr fornøjelse for forbrugeren, som bl.a. risikerer, at klamphuggeriet fører til vand- og brandskader.

”Det kan være farligt at lukke klamphuggerne ind i sit hjem. Når virksomheden mangler den krævede autorisation, kan man ikke være sikker på, at arbejdet bliver udført korrekt. I sidste ende kan det være til fare for boligejernes sikkerhed, samtidig med at forsikringsselskaberne langtfra altid dækker skader, der er opstået som resultat af ulovligt udført installationsarbejde,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i brancheorganisationen TEKNIQ, som repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder.

Ifølge TEKNIQ er det derfor nødvendigt med mærkbare sanktioner til de uautoriserede virksomheder.

”Autorisationen er til for at beskytte kunderne og forhindre skader. Det er derfor vigtigt, at vi slår hårdt ned på virksomheder, der bryder loven, med eksempelvis store bøder. Løftede pegefingre er ikke nok,” siger Simon O. Rasmussen.

Flere bøder til ulovlige installationer

Stadig flere af Sikkerhedsstyrelsens sager på autorisationsområdet ender på politiets skrivebord. Siden 2012 er andelen af sager, der politianmeldes, gennemsnitligt steget med fire procent om året.

Siden 2014 er andelen af disse sager, der ender med bødestraf, desuden steget fra 36 til 52 procent. Det betyder dog også, at næsten halvdelen af de 87 afgjorte sager fra politiet i 2016 er blevet henlagt.

Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at bevise, hvem der har udført arbejdet, eller at forholdet er forældet. I en del af sagerne er der også bevis for, at arbejdet er udført af en autoriseret virksomhed. Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i sin opgørelse.

”Det er ærgerligt, at så mange sager ender i skraldespanden. I sidste ende betyder det jo, at risikoen for, at virksomhederne straffes for det ulovligt udførte arbejde, er ganske beskeden,” siger Simon O. Rasmussen.

Samtidig er det langt fra alle ulovlige installationer, som kommer frem i lyset og anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det blev understreget i en undersøgelse fra TEKNIQ i 2017.

Den viste, at hele 77 procent af de danske el- og vvs-installatører i løbet af et år havde haft opgaver hos kunder, hvor det var nødvendigt at udbedre tidligere udført arbejde.

”Man kan naturligvis ikke afvise, at der også kan være autoriserede, som udfører dårligt eller mangelfuldt arbejde. Men det er vores indtryk, at det har et meget beskedent omfang, for der følger som regel en garantiordning med, når man får udført arbejdet af en autoriseret installatør. Så alt tyder på, at langt hovedparten af klamphuggeriet er udført af folk uden autorisation,” siger han.

De uautoriserede virksomheder har ikke en garantiordning. Ifølge TEKNIQ risikerer forbrugeren derfor at betale dobbelt ved at bruge en uautoriseret virksomhed, hvis arbejdet ikke er udført godt nok og derfor skal laves om.

TEKNIQs undersøgelse bekræfter også, at problemet med det uautoriserede arbejde er stigende. Andelen af el- og vvs-installatører, som måtte udbedre andres mangelfulde arbejde, er således steget med otte procentpoint fra 2016 til 2017.

”Det er helt afgørende, at vi får stoppet klamphuggeriet – både for branchens og forbrugernes skyld,” siger Simon O. Rasmussen.