Energistyrelsen har opgjort statens energiforbrug i 2017.

Og det er spændende læsning.

Staten bør gå forrest. Men gør staten det.?

Energistyrelsen skriver: “Samlet set er der sket et fald i statens energiforbrug på 1,2 pct. siden sidste år. Siden 2006 har staten reduceret sit energiforbrug med 10,5 pct.”.

Og det er siden 2006, at EU-målet om 14% besparelse i 2020 – sammenlignet med 2006, skal nås.

Staten er på rette vej,og mangler nu 3,5% i at nå målet.

Energistyrelsen fortsætter:

“De største energieffektiviseringer i 2017 har været i elforbruget, hvor forbruget er blevet reduceret med 1,4 pct. i forhold til forbruget i 2016. På varmesiden er forbruget reduceret med 1,1 pct. i forhold til 2016.

Det statslige energiforbrug pr. kvadratmeter er reduceret 4,0 pct. fra 2016 til 2017, og siden basisåret 2006 er energiforbruget pr. kvadratmeter faldet 17 pct.

De fleste ministerier har isoleret set nået det nationale energieffektiviseringsmål på 14 pct. for perioden 2006-2020.”

Statistik:

Dagens VVS har dykket ned i de enkelte ministeriers forbrug. Statistik er taknemmeligt, men det er en kendsgerning, at

  1. Transport- , bygnings- og boligministeriet har det højeste energiforbrug, nemlig 459 kWh/m2.
  2. Sundheds- og ældreministeriet har det laveste energiforbrug, nemlig 78 kWh/m2.
  3. Og det er også Sundhedsministeriet, som har vundet siden 2006, nemlig med en besparelse på hele 95%. Flotte tal.
  4. Finansministeriet ser derimod stort på pengene. De har siden 2006 øget energiforbruget med 52%.