Spildevandet får længere og længere vej i kloakkerne i takt med af rensningen samles i stadig større centrale anlæg. Det betyder øget udvikling af svovlbrinte. Og det giver større og større lugtproblemer. Og klager fra borgerne.

Svovlbrinten opstår, når kloakvandt begynder at rådne. Og udover,at det stinker og er til gene for beboere, er det også en livsfarlig gas i visse koncentrationer.

Der er gennem tiden prøvet mange forskellige løsninger, men her for nylig blev en ny og gennemarbejdet løsning udtænkt og installeret hos Mariagerfjord Vand. Løsningen, som Grundfos står bag, består af en doseringspumpe, der doserer jernsulfat samt af sensorer og diverse styringer.

Kernen i systemet er avancerede matematiske algoritmer- udtænkt af Grundfos- specialisterne.

De er udviklet til den aktuelle sag og sørger for at tilsætte præcis den mængde jernsulfid , der er behov for til enhver tid, til enhver temperatur og til den aktuelle mængde spildevand.

Mariagerfjord Vand har tidligere haft mange klager fra borgerne. Nu udtaler driftsleder Brian Frost: ” Efter den nye installation er alle klager fra borgerne væk – og svovlbrinte sensoren i Hobro viser 0.”

Bravo, Grundfos.