Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er man glade for Dansk Fjernvarmes planer om at være aktiv medspiller i forsøget på at få udbredt varmepumper til de 500.000 boliger, som i dag opvarmes med bl.a. olie- eller gasfyr.

Der er et stort potentiale for varmepumper som opvarmningsform i de mange boliger, der i dag opvarmes med fossile brændsler typisk fyringsolie eller naturgas. Især udfasningen af oliefyr har været i gang i en årrække, men det går for langsomt. Derfor er det vigtigt, at alle midler tages i brug, hvis vi skal sikre, at flest mulige boliger kan få grøn varme.

”Grøn opvarmning er uundværlig, hvis vi skal nå regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion inden 2030, og her har individuelle varmepumper et stort potentiale, som endnu langt fra er forløst,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Dansk Fjernvarme ønsker, at lokale fjernvarmeselskaber deltager i udrulningen af individuelle varmepumper til bygninger uden for fjernvarmeområderne. I så fald kommer der en spiller på banen, som i samspil med lokale installatører kan tilføre markedet volumen, finansiering, lokalkendskab og høj kvalitet. Tilsammen vil det ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne give gode muligheder for at udnytte det store potentiale for grøn varme i de danske boliger.

”Fjernvarmeselskaberne har en lokal forankring og kan – når de er forbrugerejede – tilbyde finansieringsløsninger uden krav om egentligt afkast af investeringen. Det giver selskaberne en mulighed for levere attraktive løsninger til ikke bare oliefyrsejere men også til ejere af boliger med naturgas eller andre opvarmningsformer. Og der er i høj grad behov for, at vi får udviklet nye måder at udbrede varmepumperne på,” siger Simon O. Rasmussen.

Energistyrelsen har gennem en årrække og med betydelige offentlige midler understøttet forretningsmodellen ”Varmepumper på Abonnement”, men succesen er udeblevet.

“Det skyldes nok blandt andet, at konceptet ”Varmepumper på Abonnement” står svagt i konkurrencen med alternativerne. Det er naturligvis vigtigt at myndighederne fortsætter med at understøtte udbredelsen af varmepumper, men det er ikke en offentlig opgave at gøre forskel på forretningsmodeller – det skal man overlade til markedet at regulere,” siger Simon O. Rasmussen og fortsætter:

”For os er det ikke vigtigt, hvorvidt slutbrugerne foretrækker at eje eller leje deres varmepumpe, men det er vigtigt, myndighederne erkender, at det er markedet og ikke statsstøtte, der skal afgøre den konkurrence, ellers risikerer at vi at spilde både skattekroner og kostbar tid,” siger Simon O. Rasmussen.

I dag leverer fjernvarmeselskaberne varme til 64 procent af de danske boliger. Fjernvarmen udmærker sig ved at være en relativt billig og pålidelig opvarmningsform, som mange steder er forbrugerejet. Og fjernvarmeselskaberne nyder generelt stor tillid blandt forbrugerne.

”Det er derfor oplagt, at forbrugerne, igennem de forbrugerejede selskaber, selv investerer i den grønne omstilling,” siger Simon O. Rasmussen