Helge Lønhart A/S opgiver ikke omsætningen i regnskabet for 2020. Bruttofortjenesten er på 14,5 mio. kr. Samme niveau som for 2019, men gennem de sidste 5 år er der sket et fald på 21,4%.

Hvis bruttoavance-procenten var 22%, ville de 14,5 mio.kr. svare til 65,8 mio. kr.

For Helge Lønhart A/S er det vigtigt, at omkostningerne er under kontrol, især i en periode, hvor der ikke sker vækst.

Og der er kontrol på omkostningerne. Største post er personaleudgifter, som for 2020 var 10,9 mio.kr. , hvilket er 1,2% mindre end 2019. Og det svarer til at der en 1 mindre ansat i 2020 sammenlignet med 2019. Sammenlignet med for 5 år siden er personaleudgifterne faldet 16% og antal ansatte faldet med 3.

Der er overskud på bundlinien efter skat på 1,8 mio.kr.

98.000 kr. mere end sidste år.

Egenkapitalen i selskabet er på 10,7 mio. kr.

Varelageret er på 11,5 mio. kr.

Helge Lønhart A/S oplever konkurrencen, men forstår med styring af omkostninger og et fornuftigt varelager, at levere positiv bundlinie og -som det ser ud – en fornuftig likviditetsstyring.