Det er faktisk en god nyhed. Men kringlet formuleret og ”solgt”, hr. minister.

Det drejer sig om, at innovation ikke skal bremses af stive regler, der skal ”agiliteres”.

Erhvervsministeriet har udsendt en pressemeddelelse med overskriften:

 

”Agil erhvervsregulering skal styrke morgendagens vækst”

 

Første ord er Agil. Hvad betyder det. Dagens VVS har været i kontakt med to håndfulde erhvervsledere. Ingen af dem kender ordet, agil.

Måske har vi været uheldig ved at kontakte de forkerte . Så vi ”googlede” ordet og under fremmedord.dk, står der, at agil betyder smidig eller behændig.

Ok.

Næste ord er ”erhvervsregulering”. Det er vel i sig selv et ”smidigt eller behændigt” ord.

Nåh, vi går videre i pressemeddelelsen fra Erhvervsministeren: ” Den digitale udvikling går i dag hurtigere end nogensinde og vil få stadigt større indflydelse på vores samfund og på danske virksomheders konkurrenceevne og vækst.”

Rimeligt præcist og klart.

Senere i samme meddelelse fortælles om initiativerne:

Der gennemføres følgende indsatser:

Fra 1. juli 2018 skal det være obligatorisk for myndigheder at vurdere, om erhvervsrettet regulering understøtter virksomhedernes muligheder for at anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller samtidig med, at lovens overordnede formål og beskyttelses-hensyn fastholdes. For at imødekomme dette er aftaleparterne enige om 5 principper, som lægges til grund for lovarbejdet og følges ved indgåelse af politiske aftaler:

1)Muliggør anvendelse af nye forretningsmodeller. Det skal vurderes, om ny regulering kan understøtte, at nye forretningsmodeller kan realiseres, herunder skabe bedre muligheder for test og forsøg samt for brug af nye teknologier, samtidig med at væsentlige samfundsøkonomiske og beskyttelsesmæssige hensyn tilgodeses.

2)Mere enkel og formålsbestemt. Et klart fokus på formål frem for krav til proces kan forbedre virksomhedernes mulighed for innovation. Ny regulering bør i det omfang, det er muligt, undlade detaljerede krav og specifikke beskrivelser, der gør det vanskeligt for virksomhederne at anvende nye teknologier og forretningsmodeller.

3)Teknologineutral. Det skal vurderes, om ny regulering kan understøtte, at virksomhederne kan følge med i den teknologiske udvikling, bl.a. ved at undlade at stille krav om anvendelse af specifikke teknologier eller løsninger som en forudsætning for at overholde lovens formål.

4)Helhedstænkende. Myndigheder skal i det omfang, det er muligt, sikre sig, at ny regulering tager højde for, om der er et samspil med andre reguleringsområder, som har betydning for virksomhedernes anvendelse af nye teknologier og forretningsmodeller.

5) Sikrer brugervenlig digitalisering. En god digital udmøntning af ny regulering er vigtig for virksomhedernes møde med det offentlige. Ny regulering skal, hvor relevant, indeholde en beskrivelse af, hvordan erhvervsrettede digitale løsninger gøres brugervenlige for at gøre det billigere og lettere at drive virksomhed.

Godt initiativ. Kringlet formuleret.