Teknologisk Institut tester i øjeblikket, hvordan solcelle-el kan lagres i et parcelhus.

Det er spændende, og det er godt, at denne afprøvning ligger på Teknologisk Institut. For så bliver resultaterne brugbare i dagligdagen.

Teknilogisk Institut har gode traditioner for at lave den rigtige forskning på en jordnær måde. Det , som foregår og rapporteres, er “teknik logisk”.

Der er store muligheder for mere vedvarende energi i elforsyningen, men det kræver både lagring og et flexibelt system.

For solceller ejere sker der en stigende installering af solceller med  batteri til lagring af strømmen. Samspillet mellem de forskellige komponenter er af vital betydning for at udnytte potentialet.

På teknologisk. dk kan der læses mere om det spændende projekt, som er støttet af Elforsk.

De første erfaringer er kommet i hus. Og det kan afsløres, at effektiviteten i batterilagringen er helt oppe på 75%. Ganske imponerende.

En anden observation er, at det er en god ide`, at få så mange komponenter fra samme leverandør som mulig. Det giver større muligheder for bedre samspil mellem de enkelte del komponenter.

Dagens VVS vil følge projektet fremover.