Den 7. november afholdes det traditionsrige Building Awards, hvor man vil hylde de virksomheder, der arbejder med grønt byggeri. En af de priser, som uddeles ved arrangementet, er Teknikprisen, som TEKNIQ Arbejdsgiverne er tovholder på.

Prisen gives for en nyskabende løsning til en virksomhed indenfor teknik og installationsområdet, som har sat nye tekniske installationsløsninger i spil, og som gennem den praktiske udførelse har bidraget til funktionaliteten, komforten og/eller produktiviteten i et konkret byggeprojekt. Vinderprojektet/-løsningen skal have bidraget til både at skabe og implementere nye løsninger og til at sætte nye standarder i branchen.

Tanken bag prisen er at fremhæve nogle af de aspekter ved et byggeprojekt, der ellers let bliver ”glemt og gemt” bag facaden – de tekniske installationsløsninger, som har afgørende betydning for en bygnings funktionalitet og økonomi.

Der kan være tale om en gennemført, nytænkende og samlet teknisk løsning i forbindelse med et byggeprojekt. Eller der kan være tale om en konkret løsning indenfor et specialområde som fx ventilation, energi/energirenovering, sikring, it eller belysning.

Deadline for nominering er den 23.august 2019.