TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om regeringens håndsrækning på 170 mia. kroner til de dele af erhvervslivet, der presses af forlængede coronarestriktioner. Men samtidig er man bekymret over forlængelsen af de grænserestriktioner, som gør det svært for virksomhederne at skaffe den nødvendige udenlandske arbejdskraft.

Mange danske virksomheder er i denne tid presset på likviditeten – især efter at regeringen torsdag aften besluttede at udvide de øjeblikkelige coronarestriktioner frem til i første omgang den 28. februar. Derfor er det ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne også en kærkommen hjælp, at regeringen fredag morgen kunne præsentere et udspil til en ny hjælpepakke, der sikrer likviditet til en værdi på i alt 170 mia. kroner til de ramte virksomheder.

”Først og fremmest viser det handlekraft, at man på denne måde giver de trængte dele af dansk erhvervsliv mulighed for at få adgang til midler, der kan dække de moms- og skatteregninger, som venter lige om hjørnet. Regninger, som kan dræne virksomhederne for de midler, der skal til for at overleve krisen,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Ikke mindst mange industrivirksomheder indenfor eksempelvis metalindustrien står i en meget usikker situation – især hvis de baserer en stor del af deres omsætning på en eksport, der allerede er under pres og formentlig vil være det lang tid frem.”

Den nye låneordning vil blandt andet omfatte lån til A-skat og udskydning af moms- og skattebetalinger. Samtidig foreslås det at udskyde den ordinære frist for A-skat og AM-bidrag, så en dobbelt betalingsmåned i maj flyttes til efteråret. Endelig vil man oprette en momslåneordning til små og mellemstore virksomheder.

”Alt i alt er der tale om initiativer, som formentlig vil kunne redde mange virksomheder fra at gå ned og mange mennesker fra at miste deres arbejde. Det kræver dog, at ordningerne skrues sammen på en måde, så pengene kommer hurtigt ud at arbejde, og det hele ikke sander til i bureaukrati og indviklede regler,” siger Troels Blicher Danielsen.

Grænseproblemer består

Til gengæld bekymrer det TEKNIQ Arbejdsgiverne, at regeringen, i forbindelse med forlængelsen af coronarestriktionerne, også holder fast i de skærpede grænserestriktioner.

”Ja, faktisk gjorde statsministeren det klart i aftes, at man stort set har ”lukket” Danmark fra omverdenen. Det er en udmelding, som skaber stor bekymring for de virksomheder, der er afhængige af at hente arbejdskraft fra især andre europæiske lande for at holde gang i omsætningen,” siger Troels Blicher Danielsen og fortsætter:

”Virvaret af regler og administrative byrder tvinger virksomhederne til at overveje, om det overhovedet er muligt at holde gang i produktionen. Det kan koste dyrt på såvel kort som langt sigt – ikke mindst når det gælder virksomhedernes evne til at klare sig i konkurrencen på både det europæiske og globale marked.”