Der er ikke den store begejstring at spore hos TEKNIQ Arbejdsgiverne over det udspil til en grøn skattereform, som regeringen har præsenteret. Et udspil, der blandt andet omfatter højere energiafgifter til erhvervslivet og økonomisk hjælp på 4,5 mia. kroner til nye, grønne investeringer i dansk erhvervsliv. Til gengæld rummer udspillet ikke en egentlig CO2-afgift, hvilket ærgrer brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”Det er desværre en tynd kop te, regeringen præsenterer, som kun vil levere en beskeden CO2-reduktion. Hvis man har vanskeligheder ved at skrue en egentlig CO2-afgift sammen, så må man altså levere andre og mere substantielle CO2-bidrag. Det sker desværre ikke her,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Vi opfatter ikke regeringens udspil som en egentlig skattereform, men mere som nogle justeringer af den eksisterende skattepolitik. Der må nødvendigvis, som regeringen også påpeger, blot være tale om et første skridt. Men vi har brug for hurtigt at få klarhed over, hvad de næste skridt så skal være – gerne helt frem mod 2030”.

”Virksomhederne har behov for klare pejlemærker, som de kan planlægge efter. Skal den grønne omstilling lykkes, vil der for fx mange industrivirksomhederne være tale om ganske betydelige investeringer, når de skal gøre produktion og drift grønnere. Det er noget, som ikke bare kan gennemføres over natten, men som skal planlægges grundigt,” understreger Troels Blicher Danielsen.

Han noterer dog, at der også er positive elementer i udspillet. Det gælder især forslaget om straksafskrivninger og en øgning af erhvervspuljen

”Det er to elementer, der vil støtte arbejdet med energieffektiviseringer i ikke mindst industrien. Men det er tvingende nødvendigt, at man tilrettelægger indsatserne, så det bliver nemt for virksomhederne at udnytte og administrere disse muligheder. Vi synes dog, at beløbet på 30.000 kroner i straksafskrivninger er lavt sat, da de investeringer, som kræves i form af nyt produktionsudstyr, ofte er meget store,” siger Troels Blicher Danielsen.