En fuld autorisationsprøve skal ikke være en obligatorisk del af uddannelsen til henholdsvis el- og vvs-installatør. Det fremgår af udkastet til ”Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser” fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og de faglige fællesudvalg. Udkastet bekymrer brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne, der frygter, at man på denne måde svækker installatørernes faglighed og troværdighed.

”Med udkastet til bekendtgørelsen lægges der også op til, at de uddannede kan kalde sig for henholdsvis El-installatør AK og VVS-installatør AK – vel at mærke uden at have bestået den fulde el- eller vvs-autorisationsprøve. Det er efter vores mening ikke blot problematisk, men også forkert,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har derfor indsendt et høringssvar i fællesskab med Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og Teknisk Landsforbund. Her understreges det, at den manglende ensartethed i anvendelsen af installatørtitlen, som bekendtgørelsen vil betyde, kan skabe forvirring i forhold til, hvem der må udføre hvilket arbejde.

”Vi synes, det er meget kritisk, og efter vores opfattelse i strid med Sikkerhedsstyrelsens regler på området, at installatøruddannelsen kan komme til at signalere noget, den ikke indeholder. Hvis ikke de fulde autorisationsprøver gøres obligatoriske, så kan betegnelsen ”Installatør” ikke lovligt anvendes. Samtidig gør man de studerende en bjørnetjeneste, da de kun vil kunne udføre ganske få og meget begrænsede opgaver som selvstændige, hvis den nye bekendtgørelse effektueres,” siger Tina Voldby og uddyber:

”I stedet for at skabe denne usikkerhed bør man styrke de to installatøruddannelsers profil og identitet,” siger Tina Voldby.

I høringssvaret anbefaler man derfor, at Sikkerhedsstyrelsens fulde autorisations-prøver på EL og VVS (EFUL og VFUL) bliver en obligatorisk del af de to uddannelser, som den studerende skal bestå for at kunne kalde sig ”Installatør”.