Det Økonomiske Råd har præsenteret deres forårsrapport. Den forudser en markant vækst i Danmarks BNP på cirka tre procent i år og fire procent i 2022. Samtidig ventes beskæftigelsen at vokse med næsten 80.000 personer fra 2020 til 2022. Det vil bringe ledigheden ned på det lave niveau, fra før coronapandemien brød ud.

”Det er jo som udgangspunkt en positiv udmelding, om end også ganske optimistisk med meget høje vækstniveauer i sigte. Men vismændenes analyse understreger samtidig, at vi står i en situation, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft kan risikere at bremse den økonomiske vækst, og det skal vi sætte bredt ind for at forebygge,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Ifølge vismandsrapporten vil beskæftigelsen overstige det anslåede, strukturelle niveau med cirka én procent i 2022.

”Man kan diskutere, hvor hurtigt vi genvinder BNP-tabet fra coronakrisen. Men man kan ikke diskutere, at hvis det går så godt, som vismændene estimerer, så er det helt afgørende, at man fra politisk side arbejder for at øge arbejdsudbuddet, sikrer lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft, og styrker indsatsen for at skabe en større strøm af nye faglærte,” siger Troels Blicher Danielsen.

Eksempelvis har ændringerne i pensionsalderen ifølge rapporten øget arbejdsudbuddet med 48.000 personer blandt de 60-65-årige, og flere arbejdsudbudsreformer bør igangsættes for at dække behovet for kvalificeret arbejdskraft.

”Ældre medarbejdere er på grund af deres mangeårige erfaring særdeles værdsatte i bl.a. el- og vvs-virksomhederne. Men vi har også brug for flere nyudlærte, der kan byde ind med deres viden om de seneste teknologiske landvindinger,” siger Troels Blicher Danielsen og uddyber:

”Det er ikke mindst kvalificerede faglærte, der skal hjælpe Danmark med at genvinde pladsen i førerfeltet for den grønne omstilling. Og det kræver også, at man fra politisk side bakker helhjertet op om at understøtte de tekniske uddannelsers faglighed og tiltrækningskraft,” vurderer han.