I efteråret 2018 gav Tekniqs bestyrelse grønt lys til, at der blev indledt drøftelser med Arbejdsgiverne om en fusion.

Siden har der været afholdt en stribe møder mellem de to organisationer om, hvordan en fælles organisation kan se ud. Samtidig har der været afholdt medlemsmøder rundt om i landet, hvor der er blevet taget positivt imod planerne.

Nu er det endelige fusionsoplæg ved at være klart, og den 26. februar 2019 skal Tekniqs bestyrelse tage stilling til gennemførelsen af en urafstemning blandt medlemmerne.

Det vil der blive udsendt nærmere information om, så snart det er besluttet.

Formålet med en fusion er at skabe mere værdi for medlemmerne ved at styrke den politiske indflydelse og medlemsservicen. En samlet organisation vil omfatte over 4.300 virksomheder med omkring 52.600 medarbejdere og repræsentere en vigtig del af dansk erhvervsliv.

Hos Arbejdsgiverne vil der blive stemt om fusionen på en ekstraordinær generalforsamling den 26. marts.