Fra den 1. juli 2024 træder nye regler for energiledelse samt energi- og klimasyn i kraft. Teknologisk Institut er blevet udpeget af Energistyrelsen til at administrere den nye godkendelsesordning for de virksomheder, der ønsker at blive godkendt til at udføre energi- og klimasyn.

Formålet med energi- og klimasyn er at kortlægge virksomhedernes energiforbrug og CO2-udledninger med henblik på at identificere energibesparelser. Dette skal bidrage til en grønnere og mere energieffektiv fremtid.

– Vi ser frem til at hjælpe udførende virksomheder med at blive godkendt. Det er vigtigt, at de virksomheder, som ønsker at udføre energi- og klimasyn, forstår de nye krav og er klar til at opfylde dem, siger Kristian Vielwerth, sekretariatsleder for den nye ordning ved Teknologisk Institut.

Han tilføjer, at industrien i fremtiden skal have en helhedsorienteret energi- og klimasynsløsning fra godkendte energi- og klimasynsfirmaer. Det er i stedet for de separate energisyn, som de indtil nu har fået lavet af registrerede energisynskonsulenter.

– Det betyder blandt andet, at de krav til kvalifikationer, der stilles for at kunne kortlægge, analysere og bringe forbedringsforslag til industrielle processer, fremover kan fordeles på flere medarbejdere, forklarer Kristian Vielwerth.

Sikrer effektiv udnyttelse af energi
Energiledelse er et integreret system i virksomhedens ledelse, der aktivt styrer virksomhedens energiforhold, sikrer effektiv udnyttelse af energi, og identificerer muligheder for energieffektivisering og energibesparelser.

Energisyn undersøger og analyserer virksomhedens energiforbrug med henblik på at identificere potentialer for at reducere energiforbruget og forbedre energieffektiviteten.

Klimasyn undersøger og analyserer virksomhedens CO2-udledninger for at identificere muligheder for CO2-reduktioner, f.eks. ved omstilling til grønnere brændsler.

Forudsigelige rammevilkår
De nye regler følger af det omarbejdede EU-direktiv om energieffektivitet, samt af Folketingets Aftale om grøn skattereform for industri mv fra juni 2022. Den nye CO2-afgift, som indfases fra 2025 til 2030, skal skabe forudsigelige rammevilkår og give virksomhederne tid og incitament til at omstille sig til grønne energiløsninger.

Den nye godkendelsesordning for virksomheder, godkendt til at udfører energi- og klimasyn, forventes at blive lanceret på adressen www.energiogklimasyn.dk efter sommerferien. Her kan virksomheder finde vejledning om ansøgningsforløb og kriterier for godkendelse. Her vil det også fremgå, hvilke virksomheder, der opnår godkendelse til at kunne udføre energi- og klimasyn.

Man kan i vejledningen om Energiledelse og energi- og klimasyn finde tidsfrister for, hvornår en virksomhed skal udføre energiledelse, energi- og klimasyn.