Danmarks klimaindsats skal være langt mere ambitiøs, hvis kommende generationer ikke skal stå med massive udfordringer i fremtiden. Og indsatsen skal være både national og international. Sådan lyder hovedanbefalingerne i Ungeklimarådets første bud på, hvordan, og i hvilket tempo, vi skal løse klimaudfordringerne. Rådet har i dag overrakt deres anbefalinger til klimaministeren.

”Jeg er begejstret for allerede nu at modtage de første initiativer fra Ungeklimarådet. Jeg sagde til dem, da vi mødtes første gang, at jeg forventede mig meget af dem. Og jeg skal love for, at de har indfriet den forventning, selvom de ikke har haft lang tid. Det ser ud til at være nogle spændende idéer og forslag, som de unge er kommet med,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Rådet har både givet generelle anbefalinger og haft fokus på fødevareinitiativer, der kan styrke klimaindsatsen både i forhold til forbrug, måltider og produktion.

”Jeg mener, det er rigtig set af rådet, at der kan gøres yderligere for klimaet i forhold til fødevarer – især i forhold til at gøre det nemmere for danskerne at tage det klimavenlige valg, når de er ude med indkøbskurven. Det er noget, som regeringen allerede har taget fat på, men som jeg ser frem til at arbejde videre på sammen med Ungeklimarådet,” siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Ministeren forklarer videre, at han ser frem til at gå mere i dybden med Ungeklimarådets anbefalinger, og at han vil anvende dem i arbejdet med en ny klimalov.

”Jeg vil inddrage rådets anbefalinger i forbindelse med arbejdet med en ny klimalov. Jeg vil blandt andet tage anbefalingerne med til folkehøringen om klimaloven i efteråret, så et bredt udsnit af danskerne kan diskutere de konkrete anbefalinger. Regeringen og jeg mener nemlig, at det er vigtigt at lytte til og inddrage så mange danskere som muligt i arbejdet med en ny klimalov,” siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Ungeklimarådet er i alt kommet med 11 generelle anbefalinger og seks fødevarepolitiske anbefalinger.

Fakta:

11 generelle anbefalinger

 1. Danmark sætter sig et mål om at blive klimaneutralt i 2040
 2. Loven skal bygge på at indtænke klimahensyn i alle politikområder
 3. Indfør drivhusgas-budgetter gennem Grønne Trepartsforhandlinger
 4. Udvid den klimapolitiske redegørelse
 5. Klimaloven skal gælde for hele det danske rige
 6. Indregn negative eksternaliteter i prisen på klimabelastende adfærd
 7. Arbejd for, at EU skal indføre grænseoverskridende løsninger
 8. Hurtigere udfasning af fossile brændsler i transport- og energisektoren
 9. Hjælp danskerne med at træffe mere bæredygtige valg
 10. Bredt politisk forlig på hele klimaområdet
 11. Klimaansvar på kommunalt plan

6 fødevarepolitiske anbefalinger

 1. Kostrådene skal tænke klimabelastningen ind
 2. Offentlige køkkener skal tilbyde klimavenlig mad
 3. Supermarkeder skal tage klimaansvar
 4. Mindre madspild hos forbrugerne, supermarkederne, og de offentlige køkkener
 5. Gør det nemmere og billigere at donere mad væk end at smide det ud
 6. Gør det klimavenlige valg til det billigste valg