Der er tillid til Sanistål. Aktien er stort set uændret efter Sanistål for ca. 3 uger siden meddelte, at overskud for 2019 ville blive halveret i forhold til tidligere.

Umiddelbart skulle man forvente et fald i aktiekursen på den udmelding.  Og der har dog også været lidt krusninger, men i det store og hele har kursen ligget omkring et stabilt niveau.

Tilliden er nok i stor udstrækning til adm.direktør Christian B. Lund, som har ført Sanistål gennem mange udfordringer, og har klaret det med en åben og informativ stil.

Sanistål meldte følgende ud medio november 2019:

  • Forventningerne til 2019 i de tilbageværende aktiviteter sænkes pga. lavere omsætning end ventet og restruktureringsomkostninger til omlægninger af organisationen i forbindelse med implementering af ny strategi
  • Den nye strategi skal hæve EBITDA-marginen til 9% i 2022 og sikre Sanistål en unik markedsposition
  • Den nye strategi styrker kunderettede koncepter, digitale services, indkøb og organisationsudvikling samt fuld udnyttelse af det nye forretningssystem
  • I strategiperioden realiseres omkostningsbesparelser i niveauet 65 mio. kr. primært ved synergier fra sammenlægning af divisionerne Byggeri og Industri
  • Strategien kan gennemføres uden væsentlige nyinvesteringer
  • Goodwill vedr. Carl F i byggeridivisionen nedskrives til 0 kr.

Sanistål lancerede også en ny forretningsstrategi: Genesis. Genesis skal udbygge Saniståls position som den værdiskabende sourcingvirksomhed og øge lønsomheden markant. Målsætningen er at hæve EBITDA-marginen til 9% i 2022. Som konsekvens af den nye strategi iværksættes en omfattende organisationsændring, der medfører yderligere engangsomkostninger i niveauet 35 mio. kr.

Sanistål sænker samtidig forventningerne til driftsindtjeningen (EBITDA) i niveauet 45 mio. kr. i de tilbageværende aktiviteter i 2019 som følge af lavere end ventet salg til danske kunder. Forventningerne til driftsindtjeningen (EBITDA) i de tilbageværende aktiviteter i 2019 udgør herved 60-80 mio. kr. mod tidligere 140-160 mio. kr.